Dva z nich ve svých příspěvcích vyjádřili nesouhlas s odvoláním Radmily Holodňákové z funkce ředitelky žateckého muzea, které v září učinila rada města. Další dva žádali zastupitele města o odpuštění smluvní pokuty, kterou podle smlouvy mají zaplatit městu za nedodržení termínu rekonstrukce domů, které od města koupili se slevou s podmínkou zmíněné rekonstrukce.

Oběma tématy se zastupitelé zabývali – záležitost kolem odvolání ředitelky uložili radě města ještě jednou projednat a znovu posoudit a prominutí pokut skončilo nejasným výsledkem. Zastupitelé potřebnou většinou neschválili ani žádost o prominutí pokuty, ale ani opačné usnesení, ve kterém naopak město pokutu nepromíjí. Věc se bude ještě dál řešit.

Ředitelka muzea má ještě šanci

Radnice odvolala ředitelku muzea

Rada města odvolala ředitelku, která vedla muzeum 27 let