Několik primátů si už během pár měsíců stačilo připsat žatecké zastupitelstvo zvolené v loňských komunálních volbách. Například zvolilo starostu Aleše Jelínka, po 63 dnech ho odvolalo. Tím se stal starostou s vůbec nejkratším funkčním obdobím v novodobé historii Žatce.

Ve středu 6. května si žatečtí zastupitelé „připsali" další unikát – schválili nejdelší usnesení. 

Na návrh Karla Krčmárika přijali usnesení, které se týká hospodaření žateckých městských lesů. Má skoro dvě stě slov. Běžně jich mívají usnesení maximálně padesát.

Hospodaření v městských lesích

Karlovi Krčmárikovi se nelíbí, že hospodaření v žateckých městských lesích není příliš ziskové, například ekonomický výsledek za loňský rok se blíží nule. „Pokud srovnáme hospodaření lesů obce Holedeč a města Žatec, tak vidíme markantní rozdíl. Když to převedeme na jeden hektar rozlohy lesů, pak by zisk žateckých městských lesů měl být několik milionů korun," vyplynulo ze slov Karla Krčmárika.

Někteří zastupitelé mu oponovali, takové srovnání je prý neobjektivní. „Žatecké lesy se nyní nacházejí spíše v období výsadby. Srovnání by muselo být dlouhodobé," řekl například radní Jaroslav Hladký. „Když srovnávat, tak srovnávat kompletně. Tedy kolik se vytěží dřeva, ale také kolik se vysadí nových stromů a jak se provádí vyžínání," dodal zastupitel Břetislav Frýba.

Podle starostky Zdeňky Hamousové v žateckých městských lesích proběhlo v minulých letech několik kontrol, žádná podle ní nenašla nějaké nedostatky. Nicméně vedení Žatce se bude situací na základě přijatého „rekordního" usnesení zastupitelů v lesích zabývat.

Město vlastní zhruba 550 hektarů lesů u Holedeče, Lhoty a Nečemic. Lesy byly městu Žatci vráceny v 90. letech v restitucích jako jeho historický majetek. Ke spravování lesů ve svém majetku město zřídilo v roce 1994 příspěvkovou organizaci Městské lesy Žatec. Její ředitel Lubomír Segeš je jediným zaměstnancem. Na všechny práce si najímá externí firmy. Ročně městské lesy vytěží zhruba 1500 metrů krychlových dřeva.

Rekordně dlouhé usnesení:Zastupitelstvo města Žatce ukládá Radě města Žatce zajistit zpracování materiálu pro jednání následujícího zastupitelstva „Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Městské lesy Žatec za rok 2014". Obsahem materiálu bude zejména: s kým jsou uzavřeny smlouvy na provádění lesních prací, zda bylo provedeno výběrové řízení na dodávku prací, jména členů výběrové komise. Bylo provedeno výběrové řízení na odběratele vytěžené kulatiny, kolik bylo zájemců, kdo je jejím odběratelem a za jakou cenu. Jsou neodborné lesní práce vyžínání, nátěr porostů proti okusu, úklid klestu, zalesňování, vystřihávky, další práce prováděny osobami evidovanými na úřadu práce jako nezaměstnaní, pokud ano, tak kolik hodin v městských lesích odpracovaly, pokud nejsou nezaměstnaní využíváni, tak z jakého důvodu. Jaké jsou mzdové náklady, cestovní náhrady, tržba z prodeje dřevní hmoty, náklady na těžbu a náklady na další dodavatelsky prováděné práce – jednotlivě. Je prováděna samotěžba, pokud ano, tak v jakém objemu a jak je prováděna kontrola. Jak je nakládáno s klestem, štěpkuje se a prodává? Jako přílohu materiálu doložit odběratelské a dodavatelské smlouvy, dohody, doklady o výběrových řízeních. Obrat organizace – celkové příjmy a výdaje. Výkaz zisku a ztrát, rozvahu.