Poslední letošní jednání zastupitelstva v Žatci se konalo ve čtvrtek 17. prosince.

Vy jste ho mohli sledovat přímo z pohodlí domova, ve svém počítači.

Program schůze městských poslanců obsahoval mimo jiné schvalování rozpočtu města na příští rok, jednalo se znovu o nemocnici, o provozu bazénu nebo o tom, jestli město převezme od kraje žatecký dům dětí a mládeže.

Rozpočet města pro rok 2010 byl relativně hladce schválen, naopak diskuse se strhla kolem nemocnice. Zastupitelé se například distancovali od některých výroků, které měl pro média učinit starosta Erich Knoblauch.

Podívejte se, jak probíhala poslední letošní schůze v Žatci!

19:44 Jednání zastupitelů pomalu končí. Diskuse byla uzavřena, čtou se přijatá usnesení. Tým Deníku vám přeje příjemný večer.

19:31 Zastupitelé se vracejí k bazénu. Dostali informaci, že na navýšení podle staré smlouvy měl bazén nárok, jedná se o dorovnání do 4/5 nákladů. Bazén tak i dalších 500 tisíc na provoz dostane, celkem jde na jeho činnost za rok 2009 přes 3 miliony korun. Na příští rok už jsou náklady omezeny.

19:15 Zastupitelé nakonec nepřijali ani audit, ani výběrové řízení na post ředitele nemocnice. Ten prý podal žádost o uvolnění ke konci roku, pak poběží ještě výpověďní doba. Jmenován může být zastupující ředitel, než bude vybrán řádný. Správní rada tak musí zvolit způsob, kým a jak ředitele nahradí.

19:10 Na zastupitelstvu se teď dohadují dva členové správní rady nemocnice. Podle Jana Pecha (KSČM) současný ředitel Zdeněk Bergl požádal o odchod z funkce a nový ředitel by měl nastoupit v březnu, kandidáti už jsou. Starosta mu oponuje, že k rezignaci ředitele ještě nejednala správní rada a není proto jistá. O kandidátech se prý mluvilo, ale ještě vůbec nejsou projednáni.

19:05 "Když si nemocnici necháme a nic neuděláme a nezlepšíme hospodaření, budeme na to mít peníze? Co když nám dojdou? Jaké další investice škrtneme? Tak jak to jde teď, to dále už nejde," řekl Jan Novotný (ODS)

19:02 Starosta Erich Knoblauch: "Existuje i mnoho případů, kdy pronájem nebo prodej funguje."

19:00 Podle Bedřicha Henrycha (ČSSD) by město určitě mělo nemocnici dále provozovat. "Ano, je to riskantní a nákladné. Ale daleko riskantnější je to někomu prodat. Může se nám stát, a jsou různé příklady z celé republiky, že nemocnice pak pomalu omezují provoz. Nakonec se nám může stát, že ji ten někdo zavře. U města je alespoň záruka dalšího pokračovaní. Ale určitě musíme zlepšit hospodaření," řekl.

18:53 Výměna ředitele nemocnice Zdeňka Bergla a další dříve uvažované personální změny se odkládají. Podle vyjádření starosty Knoblaucha pro Deník to teď nic neřeší. Nový manažer nakonec, ač to správní rada slibovala, nepřišel. Pojišťovny navíc prohlásily, že platby v příštích letech zvyšovat nebudou, právě na to původní plán spoléhal a nový manažer měl navýšení zajistit.

18:52 Podle auditu by se měli zastupitelé rozhodnout. Navrhnout má několik variant provozu. Město letos poslalo do nemocnice další miliony, podle vedení radnice si to dlouho nemůže dovolit. Nemocnice je dlouhodobě v mínusu.

18:50 Dále se pokračuje o nemocnici. Starosta navrhuje, aby si zastupitelstvo nechalo zpracovat audit nezávislé společnosti, která by analyzovala situaci v nemocnici. Zpráva má navrhnout, jak dál se zařízením, které má dlouhodobě finanční problémy. Má navrhnout, jestli má nemocnice zůstat jako obecně prospěšná společnost nebo jako obchodní společnost, zda jí má dále provozovat město nebo jestli bude lepší ji pronajmout nebo prodat.

18:46 Hlasuje se o tom, zda se zastupitelstvo má distancovat od starostových výroků v tisku. Usnesení bylo přijato.

18:40 Zastupitelé opět diskutují o nemocnici. Dohadují se o tom, zda starosta do novin něco řekl nebo ne. Prý tvrdil, že město nemocnici musí prodat nebo pronajmout. Starosta tvrdí, že to takto médiím neřekl.

18:36 V Žatci právě vznikla nová ulice. Český statistický úřad to po městě požadoval. Jmenuje se K Bezděkovu.

18:32 Na programu je Dům dětí a mládeže v Žatci. Kraj nabídl převzetí organizace městu. Zastupitelé odhlasovali, že to v budoucnu nevylučují, ale vrátí se k návrhu nejdříve v roce 2011 a jen pokud bude mít město peníze. V domě dětí a mládeže je každodenně řada kroužků, které vytvářejí volnočasové aktivity pro velké množství žateckých dětí.

18:27 Debata se pomalu stáčí k tomu, co dál s žateckou nemocnicí. Někteří zastupitelé vyčítají starostovi, že se v tisku vyjádřil, že je možnost, že v budoucnu by mohlo město nemocnici prodat nebo pronajmout. Starosta se brání, že to jsou jen některé z uvažovaných variant a byly už i jednány v zastupitelstvu.

18:19 Zastupitelé se dohadují o medializaci problémů nemocnice.

18:00 Městští poslanci se nakonec dohodli na tom, že financování bazénu prověří kontrolní výbor. Město platí 4/5 nákladů. Prozatím do bazénu jde 2,8 milionu korun, navýšení úhrady o několik set tisíc korun zastupitelé nechali prověřit a vrátí se k tomu na dalším jednání. Na příští rok už je v nové smlouvě omezení výše nákladů.

17:55 Zastupitelé se zabývají tím, jestli 3 miliony korun na provoz bazénu jsou účelně a hospodárně utrácené, jestli peníze nejsou vynakládané i na provoz tělocvičny v blízkosti bazénu. Mezi návrhy je snížit dotaci nebo prověřit hospodaření s penězi kontrolním výborem.

17:50 Jedná se o příspěvku města na provoz bazénu. Měl by činit přes 3 miliony korun. V návrhu je 2,3 milionu jako v loňském roce a 500 tisíc na letní provoz a ještě navýšení 500 tisíc. Vystoupil Vladimír Martinovský. "Zdá se mi to příliš, neustále se to navyšuje, myslím, že bychom měli prověřit výši nákladů." Někteří zastupitelé s ním souhlasí.

17:45 Zastupitelé rozpočet na rok 2010 schválili.

17:42 Zástupci ODS trvají na zřízení položky Nemocnice, kam by město dalo peníze na případnou pomoc. Ostatní zastupitelé je ale přehlasovali a řekli tím, že pokud nemocnice opět bude potřebovat pomoc, peníze najdou prostřednictví rozpočtové změny, tedy až podle potřeby.

17:40 V návrhu rozpočtu je snížení příspěvku na sportovní činnost. Ze čtyř milionů na 3,5 milionu.

17:36 Vystupuje Pavel Aschenbrenner (ODS) a chce jednání odložit, neměl prý možnost se s materiálem řádně seznámit. Vedení města mu odpovídá, že vše bylo řádně rozesláno. Miroslav Legutko (ODS) postrádá v rozpočtu peníze na pomoc nemocnici. Prý zastupitelé určitě tuší, že peníze bude opět potřebovat.

17:35 Na program jednání se dostává rozpočet na rok 2010. Celková výše rozpočtu je 569 milionů.

17:30 Zastupitelé se zabývají městským majetkem.

17:24 Podobná "pracovní" zastupitelstva se konala například v případě žatecké nemocnice

17:21 Další občan se ptá, proč se konají tzv. "pracovní" zastupitelstva. Pak se prý na řádném jednání už vše jen odhlasuje, prý to není správné. Lidé podle něj mají právo slyšet argumentaci. Starosta odpovídá, že pracovní porady jsou běžné i v jiných městech. Jde o jednání, kde se tříbí názory, které se ještě mohou měnit. Nehlasuje se na nich, některé problémové body by prý jednání zastupitelstva prodloužily o několik hodin.

17:20 Starosta reaguje, že si na dopis nevzpomíná a slibuje, že zajistí nápravu.

17:18 Další vystupující tvrdí, že starostovi už před dlouhou dobou poslal žádost o odpověď na otázku, kdy bude zahájena oprava ulice Josefa Hory, odpovědi se ale prý nedočkal.

17:13 Na programu je vystoupení veřejnosti. Přihlásil se Milan Získal, mluví o situaci v nemocnici.

17:09 Starosta Erich Knoblauch zahájil jednání, přítomno je devatenáct z jedenadvaceti zastupitelů.

17:07 Městští poslanci ještě jednat nezačali, řeší se organizační záležitosti. Schůze ale odstartuje během několika minut.

16:48 Jednání vedení města má začít v 17 hodin.

16:40 Zasedací sál na žatecké radnici se dnes stane svědkem posledního letošního jednání tamních zastupitelů. Na programu jsou důležité body - především rozpočet města na příští rok. Na přetřes má opět přijít také situace v žatecké nemocnici.

16:37 Vážení čtenáři, vítejte u dalšího z řady on-line přenosů. Redaktoři Deníku vám i dnes nabídnou ty nejčerstvější informace z jednání žateckého zastupitelstva.