Město Žatec by mohlo získat velký mobilní stánek, který využije na propagaci při různých veletrzích a kulturních akcích. Vlastnilo by jej s německým partnerským městem Thum.

Nákup stánku je součástí projektu s názvem Společná propagace regionů Žatecko (ČR) a Thumsko (SRN) na veletrzích v SRN v Euroregionu Krušnohoří, na který město podá žádost o dotaci z Fondu malých projektů v Euroregionu Krušnohoří. Dotace by měla činit 15 tisíc euro.

„Stánek bychom využili spolu s městem Thum v příštím roce na veletrzích v Drážďanech a Chemnitzu. Pak by zůstal v našem společném vlastnictví a mohli bychom jej využívat k další propagaci,“ sdělil Jan Novotný, místostarosta Žat­ce.

Město díky spolupráci s Thumem už dostalo několik dotací. Tu poslední na projekt s názvem Cyklosetkání v Krušnohoří, který se připravuje na jaro. Jedná se o společný postup měst Žatec a saského Thumu při propagaci cykloturistiky a cestovního ruchu. V rámci projektu za 283 tisíc korun dojde na vyznačení cyklotrasy mezi Žatcem a archeologickým skanzenem v Březně u Loun a proběhne také společný cyklovýlet Žatec – Thum.