Plukovník Jiří Líbal velkou část svého profesního života ale prožil u 4. brigády. V letech 1995 až 2014 sloužil s přestávkami u jejího 42. mechanizovaného praporu v Táboře, v té době se zúčastnil pěti zahraničních misí v Bosně, Kosovu a Afghánistánu. V roce 2015 nastoupil do Žatce, do roku 2019 byl velitelem tamního 41. mechanizovaného praporu. S jeho příslušníky byl na přelomu let 2018 a 2019 v Litvě. Naposledy velel 43. výsadkovému pluku v Chrudimi.

Brigádní generál Jan Štěpánek je v armádě od roku 1989, u 4. brigády, kde působí od roku 2002, si prošel řadou velitelských funkcí. Nyní přechází k mnohonárodnostní divizi NATO v Polsku, bude zástupcem velitele.

Žatecká 4. brigáda rychlého nasazení je součástí Pozemních sil Armády ČR a spadají pod ni tři prapory – 41. a 42. mechanizované dislokované v Žatci a Táboře a 44. lehký motorizovaný z Jindřichova Hradce. V případě válečného konfliktu by tvořila jádro brigádního uskupení se zhruba šesti tisícovkami vojáků. Útvar by doplnily ženijní, dělostřelecké, letecké a další jednotky.