Město Žatec nechalo zrestaurovat Sloup se sochou Piety ve spádovém Bezděkově z počátku 18. století. Práce proběhly letos a loni, město za ně dalo téměř tři sta tisíc korun.

Zajímavostí je, že do čerstvě vybetonovaného podstavce nabouralo auto, restaurátor Radomil Šolc přislíbil jeho opravu bez nároku na další honorář.

Radnice zvažuje, že nechá zrestaurovat památky také v dalších spádových vesnicích – v Milčevsi a Radíčevsi. V obou případech se jedná o sochy Jana Nepomuckého. Restaurátor Radomil Šolc vypracovává ocenění oprav těchto poškozených soch.