Libořice, Železná i Měcholupy se rozkládají na březích Blšanky, vedou přes ně silnice třetí třídy. Provoz na nich není nijak zvlášť hustý, nicméně počet aut rok od roku roste. Silnice jsou úzké, někde nepřehledné, komplikovaný je pohyb dětí ve vozovce. Proto cyklostezku pěší i cyklisté uvítají.

Cyklostezka se stane součástí nové trasy pro cyklisty podél Blšanky. Ta vznikne dřív, v terénu by měla být vyznačena poměrně brzy.

„Jedná se o výstavbu nové cyklostezky v obci Libořice a Železná, která bude ukončena na hranici katastrálního území Měcholupy u Žatce. V obci Železná bude cyklostezka přerušena železničním mostem. Cyklostezka bude také částečně sloužit jako přístupová cesta k zemědělským pozemkům,“ popsal vedoucí stavebního úřadu a životního prostředí žatecké radnice Tomáš Trávníček v oznámení o zahájení společného řízení. Na jeho konci bude vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, které investorovi, obci Libořice, poslouží jako podklad k podání dotace.

„Náklady jsou odhadovány v řádech několika milionů korun, bez dotace se do stavby nové cyklostezky nepustíme. Bylo by to nad naše finanční možnosti,“ řekl libořický starosta Antonín Kvapil. Obec už jeden příspěvek na cyklostezku obdržela, a to dotaci na projektovou dokumentaci od Ústeckého kraje.

V Běsně se přes Očihovecký potok staví nový most, cesta do Soběchleb je uzavřena. Zbylé dvě silnice do Strojetic a Vrbic se dočkají nového asfaltu.
Silničáři připravují na Lounsku výměnu asfaltu i na málo využívaných okreskách

Cyklostezka dostane asfaltový povrch, její šíře se bude pohybovat od tří do čtyř metrů. Povede v aktivní záplavové zóně říčky Blšanky, aby se nezměnily odtokové poměry při povodni, povede v současné výšce terénu.

Problémem projektantů bylo, jak cyklostezku vést kvůli nedostatku místa Železnou. Silnice a Blšanka tam vedou těsně vedle sebe pod železničním mostem, prostor pro novou cyklostezku už není. Proto v této části cyklisté a chodci budou muset po silnici. Aby se zvýšila jejich bezpečnost, pod mostem a v jeho okolí v posledních letech došlo k několika dopravním nehodám, provoz v nepřehledném místě bude řídit semafor.

„Světelné signalizační zařízení pod železniční tratí bude na stisk tlačítka zastavovat provoz motorových vozidel a umožňovat chodcům a cyklistům bezpečný průchod a průjezd pod nepřehlednou zatáčkou pod mostní konstrukcí,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravně správních agend žatecké radnice Jiří Dobruský v opatření obecné povahy, které řeší dopravní značení na cyklostezce a jejím okolí. Zároveň dojde k posunutí dopravní značky začátku a konce obce Železná o třicet metrů. „Aby řidiči již před železničním mostem zpomalili svou rychlost a byli si vědomi, že jsou v obci,“ dodal Jiří Dobruský.

Policisté dohlížejí na provoz na objízdných trasách a zároveň kontrolují také respektování zákazu vjezdu přímo v Žiželicích.
Uzavírka v Žiželicích. Policisté na objízdných trasách zatím rozdali 168 pokut

Výrobu a osazení svislého dopravního značení na budoucí cyklostezce a umístění světelného signalizačního zařízení v obci Železná zajistí na své náklady navrhovatel místní úpravy provozu, tedy obec Libořice, která bude zároveň zajišťovat jeho funkčnost. „Semafor byl pro nás jediná možnost, jak průjezd cyklistů problematickým místem pod mostem vyřešit,“ řekl libořický starosta Antonín Kvapil.

Cyklostezka ve směru od Libořic a Železné skončí na hranici s katastrálním územím s Měcholupy, její výstavbu plánuje i městys. „Jsme ve fázi změny územního plánu,“ sdělil měcholupský místostarosta Zbyšek Košťák.

V Libořicích a Měcholupech počítají s tím, že cyklostezka naváže na další trasy pro cyklisty. V Měcholupech ve směru na Holedeč a výhledově na Žatec, v Libořicích na vesnice v Přírodním parku Džbán. „Plánujeme cyklotrasy k Želči, Malé Černoci, Siřemi a k pískovně u Velké Černoci. Povedou po současných polních cestách, zbývá je jen označit v terénu a na mapách,“ nastínil libořický starosta.

Koupaliště v Žatci.
Žatecké koupaliště otevře své brány v půlce června. Víme, jaké bude vstupné

Trasa Libořice – Měcholupy se stane součástí cyklistické trasy Blšanka, která je navrhovaná podél tohoto pravostranného přítoku Ohře. Propojí cyklostezku Ohře s atraktivními, ale turisty dosud poměrně málo navštěvovanými oblastmi Podbořanska a rozhraním čtyř krajů – Ústeckého, Karlovarského, Plzeňského a Středočeského. Zároveň napojí na cyklostezky a cyklotrasy přehradu u Kryr, jejíž výstavbu s využitím i pro rekreační účely plánuje Povodí Ohře. „Důvodů, proč by měla trasa podél Blšanky vzniknout, je celá řada. Podbořansko má sice své cyklostezky a cyklotrasy, ale jsou tak trochu odříznuté od okolí,“ připomněl před časem kryrský zastupitel Petr Starý.

Cyklistická trasa Blšanka bude 40 kilometrů dlouhá, povede po silnicích nižších tříd, cyklostezkách a místních cestách mezi Trnovany, kde se Blšanka vlévá do Ohře, a Valčí v Doupovských horách. Propojí cyklostezku Ohře a významnou cyklotrasu číslo 35 vedoucí mezi Měděncem v Krušných horách a Plzní. „V případě cyklistické trasy Blšanka je zpracován základní návrh vedení trasy v Ústeckém kraji, s Klubem českých turistů je dohodnuto zařazení trasy do národní sítě cyklistických tras a přidělení čísla trasy. Pro účely propagace bude mít trasa téma „chmel a pivo“, v letošním roce proběhne zpracování projektu značení, který je nutné projednat s příslušnými odbory dopravy na městských úřadech a dopravní policii,“ popsal radní pro oblast regionálního rozvoje, zemědělství a rozvoje venkova Ústeckého kraje Michal Kučera.

„Na přelomu letošního a příštího roku proběhne osazení značení v trase stezky v Ústeckém kraji. Začátek provozu je plánováno se zahájením turistické sezóny 2025,“ dodal s tím, že je dohodnuto se zástupci Středočeského kraje napojení na jejich síť cyklotras. Cyklisté se po nich dostanou na Rakovnicko.

Mohlo by vás zajímat: Šampion Pavel Maslák přibližoval atletiku dětem v Lounech

Zdroj: Ladislav Bába