Požadovat ji bude po jejím bývalém pověřeném řediteli. Organizace se kvůli prodělečné restauraci s minipivovarem dostala do finančních problémů, město do ní muselo napumpovat další miliony korun nad rámec ročního příspěvku. Nyní je městská restaurace zavřená, připravuje se její pronájem. Nový provozovatel by měl být znám na jaře.

S bývalým pověřeným ředitelem organizace Ondřejem Baštýřem mají v tomto týdnu proběhnout jednání o určení náhrady škody a způsobu jejího uhrazení. Největší část vyčíslené škody, 170 tisíc korun, tvoří neprominuté penále za pozdní úhrady pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za pracovníky organizace. Ministerstvo práce a sociálních věcí penále, které přesáhlo jeden milion korun, z velké části prominulo.

Další škody vzniky kvůli různým smluvním pokutám, úrokům či penále z prodlení, nákladům na soudní řízení nebo právního zástupce, které organizace musela zaplatit. „Jednání jsou v plánu na konec tohoto týdne. Chtěli bychom v pondělí 15. března radním předložit jejich výsledek, aby se za touto kapitolou Chrámu udělala tlustá čára,“ sdělil místostarosta Jaroslav Špička.

Jednání ukážou, zda Ondřej Baštýř přijme za vyčíslenou škodu odpovědnost. A pokud ano, tak jakým způsobem radnicí vyčíslenou škodu uhradí. „V tuto chvíli se k tomu vyjadřovat nebudu,“ sdělil Deníku.
Restaurace s minipivovarem je od počátku roku zavřená, zaměstnanci byli propuštěni. Město připravuje pronájem této tzv. doplňkové činnosti Chrámu chmele a piva. Prostory si na začátku tohoto pracovního týdne prohlédl znalec, který vypracuje posudek o určení výše nájmu v čase a místě obvyklém. „Jakmile budeme mít posudek k dispozici, vypíšeme záměr pronájmu. Mělo by to být někdy kolem Velikonoc. Chtěli bychom, aby nájemce mohl otevřít ještě před zahájením letní turistické sezony,“ sdělil místostarosta.

Podle jeho slov se už případní zájemci objevili. „Posudek bude variabilní. A to v tom smyslu, že pokud by nový nájemce restaurace nechtěl provozovat herničku s venkovním hřištěm pro děti, tak abychom ji mohli nabídnout někomu jinému,“ vysvětlil Špička.

Chrám chmele a piva je příspěvková organizace města, která spravuje provozy, jež vznikly v Žatci na základě stejnojmenného projektu realizovaného před deseti lety. Z nevyužívaných skladů chmele vznikla restaurace s minipivovarem, vnitřní dětská herna s venkovním hřištěm a turistické centrum. V sousedství vyrostla nová rozhledna, rekonstrukce se dočkala zchátralá sladovna, proměnou prošla i zahrada u bývalého kláštera. Opravily se přilehlé ulice.

Město na projekt za zhruba čtvrt miliardy korun dostalo dotaci přes 200 milionů korun z někdejšího „evropského“ Regionálního operačního programu Severozápad. Dodnes není financování uzavřené, aktuálně se řeší, zda město zaplatí penále za porušení rozpočtové kázně.