Udržitelnost projektu žateckého Chrámu chmele a piva se zkrátila o více než rok. Žádosti města Žatec částečně vyhověl v minulých dnech Výbor Regionální rady. Doba se zkrátila o 374 dnů na 4. října 2019. Pro město to znamená, že bude moci dřív změnit podmínky jeho chodu.

Město na projekt Chrámu získalo dotaci z Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad, musí se tak v době udržitelnosti projektu řídit schválenými podmínkami. A ty mimo jiné neumožňují prodej piva, které se uvaří v minipivovaru Chrámu, jinde než v jeho restauraci.

Pivo se jinde prodávat nemůže

„Na chodu Chrámu chmele a piva nechceme nic razantně měnit ani po ukončení doby udržitelnosti projektu. Jediné, co bychom chtěli změnit, je prodej piva z jeho minipivovaru. Chtěli bychom ho nabízet také mimo restauraci Chrámu, městu by to mělo přinést peníze," vyplynulo ze slov Jaroslava Špičky, místostarosty Žatce.

Chrám provozuje stánek na koupališti, nabízí tam jiné pivo

Podle jeho slov je o pivo z Chrámu zájem i mezi majiteli jiných restaurací, kteří by ho chtěli čepovat. To dosud není možné. „Rádi bychom také pivo nabízeli při různých příležitostech, dosud to ale nejde. Chrám tak nemůže mít svůj stánek třeba na Dočesné nebo při dalších kulturních akcích v Žatci. Ačkoliv třeba provozuje stánek na městském koupališti, své pivo tam točit rovněž nemůže," vysvětlil žatecký místostarosta.

To by se mělo změnit právě po skončení doby udržitelnosti projektu, jež byla zkrácena na říjen 2019.

Udržitelnost začala teprve od loňska

Projekt Chrámu byl stavebně dokončen už v roce 2012 a ve stejném roce byla poskytovatelem dotace schválena závěrečná monitorovací zpráva, pětiletá doba udržitelnosti projektu začala „běžet" až od loňska, kdy se dořešilo financování projektu. Město proto požádalo o zkrácení doby udržitelnosti.

„Výbor Regionální rady do zkrácení započítal dobu pozastavení procesu schvalování projektu, kterou město Žatec nemohlo ovlivnit. Tedy okamžik finančního uzavření projektu, který je rozhodný pro výpočet doby udržitelnosti," sdělil Pavel Žinčík, mluvčí Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

Šlo o dobu, kdy byla činnost Regionálního operačního programu Severozápad pozastavena kvůli korupčním aférám. Program byl kvůli chybám v projektech a vyšetřování na dva roky pozastaven.

Dotace činila 211 milionů

Celkové náklady na Chrám chmele a piva v Žatci činily 252 milionu korun, z ROP Severozápad přišla dotace 211 milionů korun. V rámci projektu došlo v letech 2009 až 2012 k přeměně historické části města v turistické centrum s tématikou chmele a piva.