S přípravami na velkou opravu svého divadla začala žatecká radnice. Práce se dotknou jak vlastního objektu, tak i sousedního domu, kde jsou nájemní byty. V něm má vzniknout ubytování primárně určené pro herce a účinkující na městských slavnostech. Stavební úpravy divadla mají také zajistit, aby se zpustlá divadelní zahrada proměnila v letní kulturní scénu.

Přípravy jsou ale na úplném začátku. Radní v minulých dnech uložili odboru rozvoje města a majetku, aby připravil výběrové řízení na zhotovitele studie, která to má řešit. „Rýsuje se vypsání dotačního titulu, ze kterého bychom chtěli žádat o peníze na opravu divadla. Chceme se na to připravit. Vypracování studie, která ukáže možnosti oprav a stavebních úprav, je prvním krokem,“ sdělil místostarosta Jaroslav Špička.

Finanční náklady město zatím nestanovilo, rozhodně ale půjde o desítky milionů korun. Poslední velká rekonstrukce městského divadla v Žatci proběhla před 70 lety. „Mělo by jít o opravy na další desítky let. Divadlo by bylo během prací určitě nějaký čas uzavřené,“ sdělil ředitel scény Martin Veselý.

V divadle proběhla v minulých letech rekonstrukce elektroinstalace, která už byla v havarijním stavu, přesunul se i vchod do divadla. Objekt ale potřebuje větší opravy. „Například balkony a sloupy, které je podpírají, jsou ve špatném stavu,“ dodal ředitel.

Divadelní kavárna s terasou

Záměr je, aby se kromě vlastního divadla dočkaly úprav i sousedící objekty. Měl by vzniknout propojený komplex, nabízí se například větší využití baru, který by se mohl proměnit v divadelní kavárnu s terasou.

Záměrem je také přeměna sousedního domu, kde jsou nyní městské nájemní byty. Přestěhovat by se tam mělo administrativní zázemí divadla a vyrůst ubytování pro herce a hosty žatecké scény. „Dnes dáváme desítky tisíc korun za ubytování herců a účinkujících na Dočesné po hotelích a pensionech. Navíc je v Žatci problém s nedostatečnou kapacitou ubytování, takže je někdy velký problém pro ně ubytování sehnat,“ vysvětlil ředitel divadla.

Už roky se v Žatci hovoří také o vybudování letní scény na zahradě za divadlem. Kdysi tam byla country scéna při Dočesné, prostor ale nevyhovuje bezpečnostním požadavkům. Aby se tam mohla hudební produkce vrátit, musí se upravit hlavně vstup.

Country scéna

Tak vypadala country scéna při Dočesné v divadelní zahradě v roce 2007. 

V sousedních Lounech prošlo rozsáhlou rekonstrukcí divadlo před 15 lety, letos by se tam mělo pracovat znovu. Během léta mají probíhat práce na úpravě piazzetty prostoru u divadla. Podle díla světoznámého malíře Zdeňka Sýkory se před divadlo namaluje černobílá geometrická kompozice, kterou navrhl na dnes již ztracenou kovovou protipožární oponu lounského divadla.

V plánu je také výstavba nového vstupu do Galerie města Loun v suterénu divadla.