Budovy a pozemky o rozloze téměř devíti hektarů koupilo za 27 milionů korun v roce 2018, během uplynulých pěti let kromě vypracování zmíněné studie k žádnému většímu posunu, který by znamenal proměnu lokality, nedošlo. Jedním z hlavních důvodů jsou peníze. Je jasné, že jich bude potřeba hodně. Odhady hovoří o miliardách korun a ty město velikosti Žatce nemá a mít nebude.

„Investice v řádech miliard korun překračuje možnosti města, a to finančně, organizačně i personálně. Bez významné pomoci dalších partnerů, ať třeba správců inženýrských sítí nebo strategického investora, nemá Žatec kapacitu pro zajištění tak náročného úkolu. Jen příprava totiž vyžaduje práci několikačlenného projekčního týmu, který momentálně k dispozici nemáme. Je to ale velká výzva a budeme hledat způsoby, jak lokalitu s bývalým Dreherovým pivovarem proměnit v rozvíjející se část města,“ řekl starosta Žatce Radim Laibl.

Dreherův pivovar se nachází mezi Chomutovskou a Stroupečskou ulicí za řekou severozápadně od centra města. Autoři studie připomněli, že zatímco směrem na jih od centra se Žatec v minulosti mohutně rozvíjel, směrem na severozápad je město urbanisticky zatím nevyužité. „S tím souvisí také nedostatky, které by se v případě rozvoje této lokality musely nutně napravit. Konkrétně to znamená, že by se muselo investovat do rozvodů vody a kanalizace, plynu i elektřiny, ale také do budování nové uliční sítě a samozřejmě zkapacitnit dopravní napojení této části města,“ nastínil mediální zástupce města Tomáš Kassal. V rámci úvah o zkapacitnění silniční sítě se hovoří také o potřebě nového mostu přes Ohři.

Víkendovou Dočesnou v Žatci si nenechaly ujít tisíce lidí. Zahrála například kapela Olympic.
FOTO, VIDEO: Dočesná v Žatci. Tisíce lidí, Olympic, hodně piva i opilých

Areál bývalého Dreherova pivovaru, známého též jako Fruta, tvoří pět nemovitostí: sladovna, varna, chladné hospodářství, administrativní budova a hospodářská budova. Autoři studie navrhují například proměnu sladovny na administrativní objet nebo hotel, varna by se mohla změnit v restauraci a kongresové prostory, chladné hospodářství se podle studie může proměnit na objekt s obchodem, výstavní plochou, mateřskou školou a prostorem pro sportovní vyžití. Studii město získalo ucelený přehled o Dreherově pivovaru a jeho potenciálu pro rozvoj města. „Díky tomu nyní víme, co přesně máme, v jakém je to stavu a jaké jsou případné možnosti,“ sdělila vedoucí odboru rozvoje města žatecké radnice Kateřina Mazánková.

Pivovar v místě vyrostl na začátku 20. století, šlo o jeden z největších vývozních pivovarů tehdejšího Rakouska-Uherska. V provozu byl do roku 1948, poté byl areál v majetku národního podniku Fruta. Do začátku 21. století se tam vyráběly sirupy, mošty a další ovocné výrobky. V současné době je většina objektů prázdných, využívá se jen část areálu jako sklady a provozy různých nájemců. Od roku 2015 jsou budovy kulturní nemovitou památkou, původně se s areálem počítalo pro zápis města na seznam světového dědictví UNESCO. Po přepracování dokumentace z něj ale vypadl. Zajímavostí také je, že před třemi lety se tam natáčela třetí řada úspěšného německého seriálu Das Boot (Ponorka).

V Bezděkově se bude stavět kanalizace, napojí se na ni také nové rodinné domy, které vyrostly mezi vesnicí a Žatcem.
Žatec v září spustí velkou investici, výstavbu kanalizace v sousedním Bezděkově

V Žatci mají s proměnou nevyužitých areálů poměrně bohaté zkušenosti. V současné době se dokončuje revitalizace bývalých papíren. V první etapě tam před několika lety vznikl depozitář muzea, nyní přibude kuželna a městský archiv. Dokončuje se také proměna bývalého kláštera na spolkové a robotické centrum. Chystá se revitalizace bývalého posádkového domu armády nebo vojenské věznice.