V Radíčevsi na Žatecku se našel v hromadě vybagrovaného bahna z rybníka nevybuchlý ruční granát. Osmatřicetiletý muž, který ho objevil, se zachoval nejlépe, jak v dané situaci mohl. Věc ihned oznámil na policii.

"Na místo byla přivolána pyrotechnická služba expozitura Teplice, která si nebezpečný předmět převezla k jeho následnému zničení. Jednalo se o ruční granát německé armády Stielhandgranate 43 používaný ve druhé světové válce. Je velké štěstí, že i když se s nebezpečným předmětem při bagrování manipulovalo, nikomu se naštěstí nic nestalo," sdělila policejní mluvčí Irena Pilařová.

Pyrotechnická služba doporučuje, jak se správně zachovat při nálezu nebezpečného předmětu: 

- při nálezu munice, předmětu připomínajícího munici, výbušniny, výbušného předmětu, nebo podezřelého předmětu, se tohoto předmětu vůbec nedotýkat
- ihned informovat policii
- podle možností a okolností do příjezdu policie zajistit, aby se k předmětu nepřiblížila jiná osoba

Rybník a potok v Radíčevsi prochází od loňska stavebními úpravami, součástí je také jejich odbahnění.