Fotbalisté, házenkáři, florbalisté. Těm a dalším sportovcům chybí v Žatci větší hala. Kromě školních tělocvičen je ve městě jediná u řeky, její rozměry a vybavení ale nevyhovují. Řada soutěží se v ní hrát nedá. Debaty o výstavbě nového sportoviště jsou v Žatci čím dál častější, úředníci radnice nyní mapují vhodná místa pro stavbu.

„Za fotbalisty mohu říct, že bychom novou halu určitě uvítali. Zkvalitnila by zimní přípravu všech věkových kategorií našeho klubu. Využívat by se mohla třeba i pro futsal. Řada kluků ze Žatce jezdí hrát sálový fotbal do jiných měst,“ sdělil sekretář Slavoje Žatec Pavel Maňák.

Vznik nové haly podporuje i TJ Žatec, jedna z největších sportovních organizací ve městě. „Určitě by ji využili třeba naši národní házenkáři, nynější hala a tělocvičny v Žatci jsou pro pořádání větších turnajů malé,“ uvedl předseda TJ Žatec Josef Popelka.

O výstavbě sportovního svatostánku se v Žatci mluví už řadu let, v poslední době se v této souvislosti konají první zásadnější kroky. „Odbor rozvoje radnice prověřuje z různých pohledů několik lokalit, kde by mohla sportovní hala vyrůst. Materiál bychom měli dostat k projednání během února,“ sdělila starostka Zdeňka Hamousová.

Úředníci zkoumají lokality, o kterých se ve městě už mluvilo, sami přidali některé další. „Řešíme u nich řadu věcí. Například dopravu v místě nebo možnosti parkování,“ přiblížila vedoucí odboru Kateřina Mazánková.

Stavbu nové haly prosazuje sportovní komise rady města. „Už dřív jsme oslovili sportovní organizace ve městě, zda je hala potřeba. Všichni se vyslovili, že ano,“ vysvětlil zastupitel a předseda sportovní komise Jiří Karas. „Kromě místa se hledá také řešení, jak halu postavit nejefektivněji z ekonomického hlediska, aby také následný provoz příliš město nezatěžoval,“ dodal.

Zvažovaných lokalit je několik. U koupaliště, na poli při silnici na Holedeč, městský architekt navrhoval také nezastavěnou plochu u hradeb pod Nákladní ulicí. Na posledním jednání zastupitelů se debatovalo také o areálu nynějšího letního kina. „Hala v tomto místě by mohla sloužit blízkým školám, ať už jde o ZŠ Komenského alej, gymnázium, obchodní akademii nebo zemědělku. Letní kino by se přestěhovalo do parku, zároveň s jeho výstavbou na novém místě by konečně proběhla revitalizace parku,“ argumentoval zastupitel Marcel Kollmann. „Z mého pohledu lokalita letního kina vhodná není. A to také kvůli tomu, kolik peněz se v posledních letech do areálu investovalo,“ oponoval Martin Veselý, ředitel Městského divadla v Žatci, které se o provoz letního kina stará.

Výběr místa bude prvním krokem. „Následovat by mělo vypracování projektové dokumentace a hledání možných dotačních zdrojů. Je jasné, že začátek výstavby haly není otázkou letošního nebo příštího roku,“ připomněl Jiří Karas.

Novou sportovní halu připravují také v Podbořanech. Tam jsou podstatně dál než v Žatci, dokončují výběrové řízení na zhotovitele. „Uvidíme, jak dopadne. Za jakou cenu bude možné novou halu postavit. Od toho se budou odvíjet další kroky a případná žádost o dotaci,“ vysvětlil starosta Radek Reindl.