Jako první se přes letošní léto uzavře spodní část Husovy ulice. SVS začne s úvodními dvěma etapami rekonstrukce, práce proběhnou v prostoru kruhového objezdu u evangelického kostela pod muzeem od konce června do začátku srpna. Spodní část Husovy ulice a horní Masarykovy ulice tam budou úplně uzavřeny, průjezd po silnici II/225 Louny – Kadaň v ulicích Komenského alej a Boženy Vikové-Kunětické bude omezen.

Uzavírka je v plánu od 24. června do 7. srpna. „Stavební práce v prostoru okružní křižovatky ulic u evangelického kostela budou provedeny za její částečné uzavírky za zachování obou směrů jízdy, navazující výkopy směrem do ulice Husova a Masarykovy ulice vyžadují s ohledem na hloubku uložení kanalizace a nutnost pohybu stavební mechanizace podél rýhy výkopů úplnou uzavírku,“ uvedl v příslušné vyhlášce o úpravě provozu na pozemních komunikacích vedoucí odboru dopravně správních agend žatecké radnice Jiří Dobruský.

Řidiči budou muset uzavřené úseky obou ulic objíždět po ulici Volyňských Čechů. Její spodní část u pošty byla po několikaměsíční rekonstrukci povrchu nedávno opět zprovozněna.

V Husově ulici se počítá s postupnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu po celé její délce, tedy až k obchodním centrům na jejím jižním konci. „Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 31. května 2024. Vlastní stavební práce začnou v posledním týdnu v červnu. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. prosince 2027,“ informovala SVS. Nejstarší části vodovodu jsou z roku z roku 1962, kanalizace pochází roku 1978.

Po skončení prací ze strany SVS připravuje v Husově ulici město Žatec celkovou rekonstrukci povrchů.

Mohlo by vás zajímat: Rok od uzavření pošt. V Lounech je směnárna a prodejna oken, v Žatci zatím nic

V ulici 17. listopadu v Lounech sídlí místo pošty firma zabývající se prodejem plastových oken. | Video: Deník/Petr Kinšt