V současné době se pracuje poblíž pekárny a trafostanice v Růžové ulici. Výkopy v celkové délce jeden kilometr se plánují až k ulici Volyňských Čechů na druhé straně sídliště. Práce, které omezují možnosti parkování, by měly být hotové na podzim.

Navázat by na ně měla léta odkládaná výstavba parkovacích míst podél ulice Stavbařů s novou zelení a cestou pro pěší.