Po Lounech, Žatci a možná i dalších městech v regionu chodí podvodník jménem žatecké pobočky Fondu ohrožených dětí Klokánek se snaží získat peníze s tím, že jde o pomoc dětem. Ve skutečnosti se ale takto podvodník obohacuje.

„Jedná se o muže, který v ulicích Žatce a Loun vybírá od občanů peníze a svou žádost o příspěvek zdůvodňuje právě nutností pomoci těmto dětem. Muž oslovuje i majitele místních obchodů. Nelze vyloučit, že muž žádá o příspěvek i v jiných městech a obcích našeho regionu. Upozorňujeme občany, že tento muž není pracovníkem ani dobrovolníkem Klokánku v Žatci a příspěvky, které vybere, jdou do jeho kapsy,“ uvedla Miroslava Hrdličková, vedoucí Klokánku v Žatci.

Pracovní tým v žateckém Klokánku tvoří pouze ženy. „Klokánek nikdy neorganizoval sbírku oslovováním lidí na ulici, ani takovou akci neplánuje zorganizovat. Pokud pracovnice žádají o sponzorský příspěvek majitele firem v regionu, pak vždy mají u sebe pracovní průkaz s fotografií, jménem a podpisem statutárního zástupce organizace, který na vyžádání předloží,“ vysvětlila s tím, že osloveným firmám vždy nabízí vyhotovení darovací smlouvy.

Bez finanční a materiální podpory veřejnosti by byla existence Klokánku vážně ohrožena. „Každého sponzorského daru jednotlivců i firem si proto velmi vážíme a děkujeme za něj. Pokud budete mít zájem nás nějakým způsobem podpořit, učiňte tak prosím přímo v Klokánku na adrese Studentská 1044, Žatec,“ dodala jeho vedoucí.