Kontejnery pořízené z dotace poskytnuté Ústeckým krajem nahradí větší část kontejnerů na tříděný odpad, které jsou nyní rozmístěné po městě.

„Město Žatec má nyní veškeré kontejnery, které jsou určeny k odkládání tříděného odpadu, zapůjčené, respektive v pronájmu. Jedna třetina nádob je zapůjčena od společnosti EKO-KOM bezplatně a dvě třetiny kontejnerů jsou pronajaté od společnosti Marius Pedersen. Za tyto nádoby hradí město firmě měsíční pronájem,“ vysvětlila Světlana Janegová Tőkőliová z odboru místního hospodářství a majetku žatecké radnice.

Celkem 290 kusů nových nádob o velikosti 1100 litrů pokryje dvě třetiny kontejnerů, které má město pronajaté. Tím ušetří náklady s tím spojené.