„Vodní tok bude během výstavby provizorně zatrubněn, koryto toku pročištěno, následně vodoteč obnovena. Provoz na silnici II/221 na mostě nebude po dobu výstavby možný, protože most nejde z důvodu stavebně technického stavu opravovat po polovinách. Během stavby bude v provozu provizorní lávka pro pěší,“ uvádí se v dokumentaci ke stavbě.