Město Žatec zrušilo výběrové řízení na další velkou zakázku. Tentokrát se jednalo o výběr firmy, která by z jeho ulic v dalších letech odvážela komunální a tříděný odpad. A zároveň se postarala o jeho likvidaci. Hodnota zakázky se pohybovala od 90 do 120 milionů korun, smlouva měla být uzavřena na šest let.

Nové zákony nakládání s odpady změní

„Zakázku jsme se rozhodli zrušit hlavně kvůli připravovaným legislativním změnám tykajících se odpadů. Ty nakládání s odpady výrazně ovlivní, ale zatím je nebylo možné zahrnout do podmínek výběrového řízení," vyplynulo z vysvětlení Jana Novotného, místostarosty Žatce. Radní ve svém rozhodování vzali v potaz také to, že podaný počet nabídek byl nižší, než město očekávalo. Kolik jich přišlo, ale nezveřejnilo.
Odpady bude v Žatci dál svážet společnost Marius Pedersen. Město po zrušení výběrového řízení vzalo zpět výpovědi ze smluv, které jí dalo letos na jaře.
V České republice se připravují v nakládání s odpady velké změny. Obce budou muset například zajistit místa pro oddělené třídění biologicky rozložitelných odpadů. A na skládky bude od roku 2024 zakázáno ukládat směsný komunální odpad a recyklovatelné odpady.

Město loni zrušilo výběr provozovatele MHD

Loni město Žatec zrušilo výběrové řízení na jinou velkou zakázku v hodnotě desítek milionů korun – na provozovatele autobusové hromadné dopravy. „Došlé nabídky ve výběrovém řízení nepředstavovaly pro město výraznou pozitivní změnu oproti současnému stavu," zdůvodnil před rokem zrušení tendru Jan Novotný, místostarosta města. MHD v Žatci dál provozuje Dopravní podnik Ústeckého kraje.

V Lounech tendr proběhll před čtyřmi lety

Společnost Marius Pedersen vyváží popelnice z velké části okresu Louny, a i v samotných Lounech. V roce 2010 vyhrála výběrové řízení. Město s ní uzavřelo smlouvu na 15 let do 31. prosince 2025. Celková cena za tuto dobu vzešlá ze soutěže je 149 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Do výběrového řízení se v Lounech před čtyřmi lety přihlásili dva zájemci.