Byl to právě Koněv, pod jehož velením sovětská vojska napochodovala do jiné země – v roce 1956 potlačila povstání v Maďarsku. A zatímco maršál při příležitosti 23. výročí osvobození navštívil v květnu 1968 Československo, velení Sovětské armády spřádalo plány na okupaci země. Došlo k ní o tři měsíce později. 

close Ivan Stěpanovič Koněv info Zdroj: Wikimedia Commons, Ministerstvo obrany Ruské federace, CC BY 4.0 zoom_in Ivan Stěpanovič Koněv Koněv patřil k nejvýznamnějším velitelům Rudé armády ve druhé světové válce. Vojáci pod jeho velením osvobodili rozsáhlá území Ruska, Ukrajiny, Polska, měli lví podíl na úspěšných bojích proti nacistům v roce 1945 v Německu. Příslušníci „jeho“ 1. ukrajinského frontu osvobodili severní, střední a východní Čechy a jako první se dostali v květnu do Prahy. Před 54 lety byl proto maršál Koněv v Žatci vítán jako vzácný host. 

„Maršál Koněv v Žatci. Dne 12. května hostilo naše město velmi vzácnou návštěvu. Žatecké vojáky navštívil maršál Koněv a pobesedoval s nimi v přírodním kinu. Ačkoliv po celou dobu jeho vystoupení před našimi vojáky hustě pršelo, vytvořil se mezi nimi a jejich vzácným hostem srdečný vztah upřímného přátelství. Vojenská delegace SSSR v čele s maršálem I. S. Koněvem si prohlédla i žatecká kasárna,“ uvádí se v městské kronice. Návštěva sovětského maršála v Žatci byla dokonce zmíněna 13. května na první stránce komunistického deníku Rudé právo. „V neděli 12. května nebyl na programu sovětské delegace jen Žatec. Dopoledne byli její členové v průmyslovém Kladně na mítinku pracujících v závodě nesoucím Koněvovo jméno a na kladenské radnici. Až odpoledne přijeli do Žatce. Vojáci byli pro ten účel shromážděni v dnešním letním kině. Jak víme z kroniky města, počasí akci příliš nepřálo. Hustě pršelo. Následovala návštěva žateckých kasáren. Další podskupiny delegace zamířily v regionu také k vojenským útvarům do Litoměřic, Lovosic a Mostu. A pochopitelně i do velkých průmyslových závodů,“ připomněla historička žateckého regionálního muzea Milada Krausová. To o Koněvově návštěvě podrobně informuje na svém webu mezi kuriozitami a zajímavostmi žateckých dějin.  

„Koněvova návštěva Žatce je zmiňována v knižních dějinách města, větší publicitě a známosti se ale dostalo spíše návštěvě prezidenta Ludvíka Svobody, který přijel do Žatce 30. června 1968. Ze Svobodovy návštěvy se dochoval i soubor fotografií. Fotografická dokumentace z Koněvovy návštěvy v Žatci v muzeu k dispozici není,“ připomněla Milada Krausová. 

A proč Koněv vlastně Žatec před 54 lety navštívil? Oficiální místa tehdy hovořila o příjezdu sovětské delegace v souvislosti s výročím osvobození. Mnozí historikové se dnes ale přiklánějí k tomu, že sondovala terén v Československu před jeho srpnovou okupací.