Dokumentaci, kterou si nechala společnost v rámci řízení vypracovat, někteří místní občané považují za nedostatečnou. Svůj nesouhlas vyjádřili v petici. Papírové archy podepsalo 119 lidí, petici na internetu zatím pět desítek. Za jejím vznikem stojí spolek VPN 2016. „Na výzvy k připojení podpisu k našim připomínkám se lidé postavili různě. Nejvíce bylo lidí, kteří byli rádi, že mohou vyjádřit našemu spolku v této činnosti podporu, nelíbí se jim hlučný a zapáchající zdroj rakovinotvorných látek ve městě,“ uvedla předsedkyně spolku Ivana Vírová.

„Někteří lidé se obávali připojit svůj podpis, někteří nad danou situací už rezignovali. Nemalá skupina lidí se na nás zlobila, co si to dovolujeme takto vystupovat proti firmě, která dává lidem v Žatci práci. My ale nejsme ti, kdo by chtěl připravit lidi o práci. Plnou zodpovědnost za stav areálu HP-Pelzer nesou její statutární zástupci,“ doplnila Vírová.

Petice směřuje na ministerstvo životního prostředí, které v této věci rozhodne. V rámci procesu proběhne ještě veřejné projednávání, kde se budou moci lidé k celé problematice opět vyjádřit.

Provoz HP-Pelzer dlouhá léta ztrpčuje život hlavně lidem, kteří žijí v bezprostředním okolí. „Předložená dokumentace nevyhodnotila vliv na zdraví obyvatel a na životní prostředí dostatečně ani nepředkládá opatření k jejich ochraně,“ zmínil Jiří Kaňa, mluvčí ekologického spolku Arnika.

Znečištěný vzduch, zápach a hluk

Lidem z okolí podle Kani vadí úniky toxických látek do ovzduší, zápach a hluk. „Z dokumentace však není jasné, jak majitel továrny hodlá v budoucnu zamezit úniku zapáchajících toxických látek. Jde především o formaldehyd a fenoly. Přitom formaldehyd může způsobovat leukémii a spouštět alergie, fenoly jsou spojovány s poškozením mozku a dalších orgánů nebo s genetickými poruchami,“ dodal.

Žatecký závod společnosti HP-Pelzer patří mezi provozy v kraji, které vypouštějí nejvíc rakovinotvorných látek. „Máme podezření, že jejich množství je několik posledních let podhodnocené. Zdá se, že nejsou zahrnuty úniky například otevřenými vraty a okny z jednotlivých provozů. Kontrolní instituce by se na problematiku formaldehydu a fenolů z HP-Pelzer v Žatci měly důsledně zaměřit,“ řekl Jindřich Petrlík z Arniky.

V posledních letech dostala firma od úřadů pokuty celkově v řádech milionů korun. Nedávno se vyjádřila, jak chce problematiku řešit. „V posledních letech HP-Pelzer intenzivně pracuje na nápravě situace v areálu a legalizaci nezkolaudovaných objektů. Strategie byla zvolena tak, že se objekty budou legalizovat postupně. Pro každý objekt se zpracuje projektová dokumentace pro dodatečné povolení stavby, následně budou provedeny stavební úpravy tak, aby objekt splňoval požadavky dnešní legislativy, a na závěr bude objekt zkolaudován,“ popsal nastavený proces vrcholný manažer společnosti Radim Foldyna.

Provoz HP-Pelzer působí v Žatci od roku 1996. V průběhu let v areálu mezi řekou Ohře a hlavním vlakovým nádražím vyrostla řada černých staveb, pro které se nyní firma snaží dodatečně získat povolení. Firma v Žatci zaměstnává několik set lidí.