Jak zaplatit více než dvoumilionový dluh na sociálním pojištění zaměstnanců, který v uplynulých letech vznikl v příspěvkové organizaci Chrám chmele a piva? To musí v Žatci vyřešit vedení města. Na výběr má tři varianty.

Chrám chmele a piva se stará o turistické centrum zaměřené na chmel a pivo, provozuje restauraci s minipivovarem, spadá pod něj dětská herna, galerie a klášterní zahrada. Provoz organizace je ztrátový, město jí každoročně přispívá několika miliony korun.

Chrám dlouhodobě neplnil svou zákonnou povinnost týkající se plateb pojistného. Dluží přibližně 2,2 milionu korun. K tomu penále ve výši jednoho a půl milionu, které stále narůstá. Jakým způsobem se dluh zaplatí, rozhodnou ve čtvrtek zastupitelé. První možností je půjčka, kterou pak organizace bude městu vracet v pravidelných půlmilionových ročních splátkách v letech 2021 až 2014. Druhou variantou je, že město pošle Chrámu účelovou neinvestiční dotaci, dluh tak za něj de facto zaplatí. A třetí cesta spočívá v dojednání splátkového kalendáře s Okresní správou sociálního pojištění. V tom případě by ale dál narůstalo penále.

Finanční odbor žatecké radnice, který vypracoval podrobnou analýzu problému, doporučuje poskytnout návratnou finanční výpomoc, tedy půjčku. „Bylo by vhodnější, aby se dlužné sociální pojistné uhradilo a závazky vůči státu byly vyrovnány. Poskytnutím návratné finanční výpomoci bude mít příspěvková organizace povinnost zřizovateli peníze vrátit. A tím se organizace nezbaví odpovědnosti hradit své závazky,“ vysvětlila vedoucí finančního odboru Renata Sedláková.

Po zaplacení dluhu bude moci organizace požádat o prominutí penále. „Jelikož jeho výše přesahuje jeden milion korun, rozhodovat o tom bude Ministerstvo práce a sociálních věcí,“ dodala Sedláková.

Vzhledem k tomu, že dosud nebylo uhrazeno dlužné pojistné, výše penále není konečná. „Ta bude vyčíslena až po zaplacení dlužného pojistného,“ vysvětlila.

Pokud Chrám bude muset penále uhradit, vznikne mu škoda, za kterou podle ní odpovídá jeho bývalý pověřený ředitel Ondřej Baštýř. Zda a do jaké výše bude po něm město náhradu škody požadovat, by měli rozhodnout radní.

Město už bývalému řediteli organizace poslalo dopis, ve kterém ho na možnost vymáhání škody upozornilo. „Dopis jsem dostal, vím, že mi finanční postih hrozí. V této chvíli bych se k tomu víc nechtěl vyjadřovat,“ reagoval Baštýř.

Dlouhodobé problémy

Chrám chmele a piva neplní své závazky dlouhodobě. Od samého začátku plného provozu v roce 2012 neměl dostatek peněz pro platby, včetně sociálního pojištění. První dluh na sociálním pojištění za zaměstnance tak vznikl už na konci roku 2012. Nedoplatek na pojistném se hradil dodatečně z pravidelných plateb od zřizovatele, tedy města. V roce 2018 a 2019 skončila restaurace ve velké ztrátě a v těchto dvou letech nedoplatek pojistného narostl.

Pokud město Chrámu půjčí přes dva miliony korun na zaplacení dluhu, aby bylo reálné, že peníze vrátí, musí se v organizaci provést zásadní změny vedoucí k lepšímu hospodaření. Hovoří se například o jejím rozdělení a pronájmu restaurace s kuchyní a pivovarem nově vzniklé organizaci či soukromému subjektu.