Příspěvková organizace města Chrám chmele a piva se kvůli prodělečné restauraci s minipivovarem v posledních letech dostala do finančních problémů, které letos umocnila covidová nařízení. Město Chrámu nedávno půjčilo 2,2 milionu na úhradu dlužného sociálního pojištění, otázkou je, z čeho organizace peníze vrátí. Spíš to vypadá, že bude potřebovat další.

Zastupitelé vybírali ze čtyř variant dalšího směřování Chrámu. Většina z nich se vyslovila pro pronájem tzv. doplňkové činnosti, tedy restaurace s kuchyní, minipivovaru a dětské herny.

Mezi zastupiteli jsou ale i tací, kteří se přiklánějí pro prodej. „Nevíme, za kolik to budeme pronajímat. Je třeba, aby byly peníze na opravy budov, nákup zařízení, které doslouží. Aby město do toho už nemuselo nic dávat, což se obávám, že se nestane,“ přiblížil svůj názor zastupitel Karel Krčmárik, který navrhl restauraci a minipivovar prodat. „Nestanovujeme částku záměrně. Zveřejníme záměr pronájmu a konkrétní zájemce nabídne výši nájmu sám,“ vysvětlila starostka Zdeňka Hamousová.

Pro prodej se vyslovil také zastupitel Marcel Kollmann. „Výše pronájmu nebude pokrývat náklady na opravy. Třeba kuchyně je za zenitem. Pokud dojde k nějaké závadě, bude muset město napumpovat peníze,“ domnívá se.

Argumentací odpůrců prodeje z řad zastupitelů byla obava, že by město ztratilo kontrolu nad tím, kam bude využití objektu směřovat. „V případě prodeje nebude mít město kontrolu, co v restauraci vznikne. Jsme kandidátem na seznam UNESCO, aby se nestalo, že tam vznikne něco, na co bychom nebyli pyšní,“ sdělil například Jan Novotný. „Chceme, aby se centrum města stalo jeho srdcem. To srdce je dnes tam, kde je Chrám chmele a piva. Případný prodej vnímám jako krok vedle. Na poměry města bychom získali relativně nízkou finanční částku, ztráta objektů by byla na druhou stranu nevratná,“ vyslovil svůj názor Petr Antoni.

Martin Štross by byl nejraději, kdyby se restaurace s minipivovarem ani neprodávaly ani nepronajímaly. „Souhlasím, že by se měly z hospodaření organizace oddělit. Město by mělo do minipivovaru zainvestovat, aby mohl pivo distribuovat i na jiná místa. A tím z něj dostávat víc peněz,“ řekl.

Vedení města nepočítá, že by se restaurace s minipivovarem uzavřela. V současné době prodává přes okénko, až to vládní nařízení umožní, otevře. "Proběhne inventarizace majetku organizace, aby bylo jasné, co přesně bude předmětem pronájmu. Pak vyhlásíme záměr a uvidíme, zda se někdo přihlásíme. Chtěl jsem, abychom měli v záloze krok dva, pokud se zájemce nenajde. To jsme ale na zastupitelstvu neodhlasovali,“ sdělil místostarosta Radim Laibl.

Záměr pronájmu restaurace a minipivovaru město zřejmě vyhlásí v prvních měsících příštího roku. Jak mnozí zastupitelé upozornili, současná covidová doba tomuto oboru nepřeje, není tak jisté, že se nějaký zájemce najde. Jakou cestou by se pak město vydalo, rozhodnou opět zastupitelé.

Kromě prodeje je další variantou založení společnosti s ručením omezeným, která by restauraci a minipivovar provozovala. Další možností je, že město pronajme jen restauraci s kuchyní a minipivovar si ponechá ve své správě.

„Důležité je, oddělit ekonomiku pivovaru s restaurací a turistické části. Je třeba vymyslet variantu, aby pivovar nezanikl a restaurace nebyla prodělečná. Potenciál restaurace vidím. Je to hezká hospoda, největší v Žatci. Těžko říct, co je ideální variantou, zda pronájem nebo založení městské společnosti,“ řekl pověřený ředitel Chrámu chmele a piva Karel Havelka.