Práce mají probíhat po etapách, celkové náklady dosahují bezmála 90 milionů korun. Správa železnic aktuálně hledá zhotovitele. „Dojde k obnově fasády a nápravě historicky nevhodných zásahů do vzhledu budovy. Dále se obnoví původní střešní světlíky a odstraní nepůvodní přístavby. Kompletní opravou projde střecha, plášť budovy, nástupištní přístřešek a veřejně přístupné prostory včetně toalet. Bezbariérový přístup cestujících z ulice zajistí výtah. Revitalizace se dotkne i ploch v okolí nádražní budovy,” uvedla mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Lidé v Žatci oslovení Deníkem rekonstrukci vítají. „Ta budova už si to zaslouží. Nevypadá úplně nejlépe, nový kabát jí bude slušet,“ věří Miroslava Knotová. „Hlavně aby se udělalo také zázemí pro cestující. Určitě nádraží prospěje, když bude moderní a prostředí bude hezké, čisté, útulné a funkční,“ přidala se také Lenka Svobodová, která vlakem často jezdí.

Nádražní budova ve stanici Žatec byla v roce 2020 prohlášena kulturní památkou, její vzhled se proto ani po opravě výrazně nezmění. Právě kvůli zařazení budovy na seznam památek se před lety renovace zdržela, musely se znovu dělat projekty. Práce a rozsah oprav je také nakonec větší, než se očekávalo.

Přehrada Nechranice.
Silnice na hrázi Nechranic bude půl roku zavřená. Začátek uzavírky se posunul

Památkově chráněný objekt vznikl v roce 1873, letos tak slaví 150 let své existence. Na seznam jej odborníci zapsali kvůli jeho stavebně historické hodnotě.

„Hodnoty areálu odráží funkčnost původního provozu nádraží a jeho dřívější komunikační strukturu. Areál rovněž představuje významný urbanistický prvek. Honosná přístavba schodiště nádraží se obrací směrem k Rooseveltově ulici, která představuje reprezentativně koncipovanou městskou třídu spojující dvě ohniska tehdejšího městského života – historické jádro a nádraží na předměstí, kolem kterého se postupně vytvářela průmyslová zóna,“ uvádí se v popisu památkové hodnoty žateckého nádraží.

„Primární hodnoty výpravní budovy jsou nejen v základním architektonickém výrazu, ale rovněž v množství dochovaných autentických nebo druhotně vložených stavebních konstrukcí, jako jsou historické dlažby, litinové sloupy a zábradlí nástupiště,“ dodali památkáři.