Tři nová parkoviště se dokončují v současné době v žatecké městské nemocnici mezi budovami polikliniky a léčebny dlouhodobě nemocných. Dvě se nacházejí přímo v areálu, na třetí bude vjezd z křižovatky ulic Husova a Černobýla.  Dohromady na nich bude přes třicet míst.

V současné době jsou parkoviště téměř hotová. Pracuje se na novém vjezdu z z křižovatek ulic Husova a Černobýla.