V Žatci v sobotu proběhla tradiční neckyáda. Letos se jel už její 30. ročník, na startu se objevilo velké množství různých plavidel.

Více než stovka účastníků se vydala od žateckého jezu do Zálužic, kde se bavili dlouho do noci a někteří tam i přespali. Počasí se vyvedlo. Z břehů roztodivná plavidla sledovaly desítky diváků.