Součástí prací má být oprava povrchu silnice v ulici a v navazující Pekárenské ulici včetně přilehlých parkovacích zálivů, zřízení nových parkovacích míst ze zámkové dlažby a výstavba podél pole vedoucí cesty pro pěší z mlatového povrchu. Počítá se s osvětlením přechodů pro chodce u autobusových zastávek a výměnou šesti lamp veřejného osvětlení. Investici za předpokládaných 15 milionů korun chce město zahájit ve druhé polovině letošního roku.

Podél ulice Stavbařů má vzniknout zhruba 100 parkovacích míst. Reálně ale nová parkovací místa nevzniknou, už nyní řidiči na okraji pole parkují. Před pár měsíci nechalo město místa zpevnit, v rámci zmíněného projektu se zadláždí.