Po komplikovaných jednáních se obě strany nedávno dohodly a v tomto duchu uzavřely dodatek ke smlouvě o dílo. Ten prodlužuje původní termín 380 kalendářních dnů na 533, práce by měly tedy skončit letos v srpnu. Cena zakázky zůstává, a to 64,7 milionu korun včetně DPH.

Nicméně je možné, že se přece jen zvýší. Naznačuje to zmíněný dodatek smlouvy. „Smluvní strany se dohodly, že dodatečné stavební práce specifikované v příloze budou předmětem dalšího jednání smluvních stran ohledně případného vlivu na cenu díla s tím, že prodloužení termínu plnění díla nezakládá zhotoviteli nárok na navýšení ceny díla,“ uvádí se v něm.

Soupis dodatečných stavebních prací obsahuje například likvidaci zbytků lehkého topného oleje v nádržích v suterénu budovy, doplňující mykologický posudek s návrhem řešení, který bude spočívat ve výměně prvků krovu a poškozených zhlaví trámů, řešit se budou také změny v odkanalizování, skladbě stropní konstrukce nebo v uložení výtahové šachty oproti projektu.

Rekonstrukce střední a spodní části bývalých papíren je jednou z největších investic města posledních let, má příslib dotace, a to 33 milionů korun od Státního fondu podpory investic. Zbylou zhruba polovinu peněz na rekonstrukci plánuje město uhradit z úvěru, který si sjednalo.

Papírny v Žatci s tradicí z dob Rakouska-Uherska ukončily výrobu před dvaceti lety. V části areálu vyrostl supermarket Lidl a parkoviště, hlavní objekt podél ulice Volyňských Čechů město získalo do svého majetku. Před deseti lety nechalo zrekonstruovat horní část, kde je moderní archiv žateckého regionálního muzea, výstavní a společenské prostory. Ve středu bloku budov vzniká městský archiv, ve zbylé spodní části bude herna a zázemí pro žatecké kuželkáře. Stará kuželna u autobusového nádraží se zbourá.