Pořadatelem akce bylo Město Žatec ve spolupráci s Lesy ČR, místní technickou správou, záchranáři, dobrovolnými hasiči, chovateli a městskou policií. Den Země je každoroční celosvětová událost zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970, v současnosti probíhá každoročně téměř po celém světě. Letos připadl na sobotu 22. dubna.