Město Žatec připravuje rozsáhlou revitalizaci svých parků. Záměr počítá s jejich přeměnou tak, aby se z nich stala centra odpočinku a sportovních aktivit obyvatel.

Chybět nemá jezírko

Počítá se s úpravou současných komunikací, výstavbou nových běžeckých cest, vyrůst mají dětská hřiště i sportovně relaxační prvky pro děti. Řešit se má odvodnění parků, chystá se výstavba jezírka, které bude zachycovat dešťovou vodu. V plánu je rekonstrukce veřejného osvětlení, umístění nových laviček, odpadkových košů, počítá se s instalací kamer, upravena má být současná zeleň a vysazeny nové stromy.

Do konce roku radnice vybere projektanta

Kdy město projekt za několik milionů korun bude realizovat, zatím není jasné. Příští týden by zastupitelé měli odsouhlasit vypsání výběrového řízení na projektanta, který pro město vypracuje příslušnou dokumentaci a zajistí územní rozhodnutí a stavební povolení. Z projektové dokumentace má vzejít cena, kterou si práce vyžádají. Projektanta chce radnice vybrat ještě do konce letošního roku.

Město chce upravit své parky pod nemocnicí v okolí ulice Boženy Vikové Kunětické. Projekt počítá také s revitalizací lokality Bufo za Domem s pečovatelskou službou na sídlišti Jih.

Město Žatec v minulých letech nechalo zrekonstruovat některé cesty ve svých parcích, o údržbu ploch se starají technické služby. Obyvatelé Žatce parky využívají hlavně při cestách mezi jednotlivými částmi města, k procházkám, venčení psů, hlavně během zimních měsíců slouží osvětlené cesty rekreačním běžcům.