„Každý obyvatel Žatce se bude muset přihlásit k placení poplatku za odpad,“ shrnul místostarosta Jaroslav Špička. Pro velkou část obyvatel to bude znamenat cestu na radnici a vyplnění příslušného dokumentu. Platit se bude devět set korun ročně, a to včetně dětí.

Hlavně pro obyvatele bytů je to velká změna. Ti jsou zvyklí, že odpad hradí prostřednictvím měsíčních plateb za byt realitní kanceláři nebo bytovému družstvu, které peníze přeposílají. Nově musí zajít na radnici, uzavřít smlouvu s městem a hradit peníze jemu. Totéž čeká i majitele rodinných domů. Stačit bude jedna smlouva na jednu domácnost. „Chápeme, že je to změna, kterou nikdo nechce, ale je to změna vynucená legislativou,“ vysvětlila starostka Zdeňka Hamousová. Příslušnou vyhlášku schválili na zářijové schůzi žatečtí zastupitelé, platit začne od 1. ledna 2022.

Radnice počítá v této souvislosti s informační kampaní, aby v lednu co nejvíc lidí platilo za odpad v popelnicích a kontejnerech podle nových pravidel. „Samozřejmě se bojíme, že bude spousta neplatičů. Chceme ale udělat vše pro to, aby jich bylo co nejméně,“ řekla starostka. Radnice přijme dva nové zaměstnance, kteří budou mít agendu na starosti. Teoreticky by měl být každý z téměř 19 tisíc obyvatel Žatce v jejich systémech uveden.

Výstavba tři a půl kilometru dlouhé dálnice D7 Praha – Chomutov u Panenského Týnce na Lounsku.
FOTO: Půlka dálnice u Panenského Týnce je hotová. Na druhé se pracuje

Roční paušální poplatek má pokrýt náklady na svoz směsného komunálního odpadu a náklady sběrného dvora. Skutečné náklady na odpadové hospodářství přepočtené na jednoho občana jsou přitom v Žatci vyčíslené na 1473 korun ročně. „Rozdílovou částku město uhradí ze svého rozpočtu. I v minulosti dotovalo odpadové hospodářství. Ročně částkou deset a více milionů korun,“ informoval mediální zástupce města Tomáš Kassal.

Nově všichni Žatečané za odvoz a likvidaci svého odpadu zaplatí stejně. Například čtyřčlenná rodina se dvěma dětmi dá ročně 3 600 korun. Pokud bydlí v bytě, hradit bude přibližně stejnou částku jako teď. V rodinných domech nyní ale panují rozdíly. Kdo platí za odvoz 110litrové popelnice každý týden, hradí ročně 2 369 korun. Za větší 240litrovou s vývozem jednou týdně se platí 5400 korun. Domácnosti s větším množstvím nevytříděného odpadu tak v novém systému ušetří. Ten kdo naopak třídí, zaplatí paradoxně víc. „Bohužel je to tak, s tím teď nic neuděláme. Samozřejmě chceme lidi motivovat, aby třídili co nejvíce. Od toho se totiž bude odvíjet výše paušální platby za odpad do budoucna,“ sdělil Jaroslav Špička. „Město je ve třídění odpadu aktivní, v ulicích přibývá kontejnerů. Chtěli bychom se zaměřit hlavně na sídliště, kde je třídění odpadu stále problematické,“ sdělila žatecká starostka.

Zdevastovaný objekt bývalého mlýna v Blšanech.
Rozpadlý mlýn u hlavní silnice v Blšanech půjde k zemi

Radnice chce například v příštím týdnu rozjet pilotní projekt separace biologického odpadu na vybraném sídlišti a pokud se nápad ujme, rozšíří ho i do dalších částí Žatce. Tím vybraným sídlištěm je Šafaříkova ulice. Radnice nakoupila stovky košů na kuchyňský odpad a desetilitrových rolí rozložitelných pytlů do těchto košů, obojí rozdá mezi lidi v této lokalitě. Takto třídit se bude biologicky rozložitelný odpad z domácností, tedy kuchyňský bioodpad, který neprošel tepelnou úpravou. Nikoli tedy gastroodpad, jako jsou zbytky uvařeného jídla. Do nádob na biologicky rozložitelný odpad, tedy i do těchto košů, se mají vyhazovat zbytky ovoce a zeleniny, skořápky od ořechů, skořápky od vajec, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, staré pečivo nebo zemina z květin.

Odpad budou obyvatelé sídliště odkládat v pytlích do kontejnerů na bioodpad, které žatecká radnice přistaví na stávající stanoviště kontejnerů. „Během tří měsíců po rozdání všech košů domácnostem budeme místo monitorovat. Tím zjistíme, zda se zvýší množství bioodpadu a sníží množství směsného komunálního odpadu. Jestliže budeme mít pozitivní výsledky, budeme toto aplikovat i do dalších sídlišť,“ uvedla před časem Světlana Janegová Tőkőliová z odboru místního hospodářství a majetku žatecké radnice. Věří, že když budou mít lidé koš na bioodpad v kuchyni při ruce, vytřídí ho více.