Podpora se poskytuje ve výši 10 tisíc korun na jednu provozovnu, ale na jedno IČ mohou být podpořeny nejvýše dvě provozovny. O podporu mohou majitelé provozoven žádat do 15. ledna roku 2021.

Podmínky k poskytnutí finančního daru schválili radní, podrobnosti a formulář jsou uvedeny na webových stránkách města.