Zájemci mají posílat své nabídky do začátku června, rekonstrukce by se tak mohla rozeběhnout letos v létě. Půjde o jednu z největších investic města v posledních letech, získalo na ni dotace v celkové výši 24 milionů korun. Práce mají trvat dva roky.

V místě bývalého kláštera, jehož budovy se desetiletí nevyužívají, má vzniknout polyfunkční a spolkové centrum s technologickou částí věnované robotice. „Stavba zahrnuje rekonstrukci a vybavení vybraných místností multifunkčního objektu. Tyto prostory budou následně využívány pro teoretické i praktické zájmové a neformální vzdělávání dětí a mládeže,“ uvádí se v dokumentaci. Počítá se také s úpravou dvora, venkovními úpravami včetně výstavby pergoly, objekty dostanou nové fasády, historicky cenné vnitřní omítky se zrestaurují.

Klášterní komplex založil řád kapucínů ve druhé polovině 17. století. Stavba proběhla v letech 1676 až 1684. V roce 1950 jej tehdejší komunistický režim spolu s ostatními kláštery zrušil. Objekt pak sloužil jako škola a poté po dlouhá léta jako domov důchodců. Od osmdesátých let 20. století jsou budovy kláštera bez využití a ve značně zdevastovaném stavu. Jeho současný vlastník, město Žatec, v posledních letech do něj investovalo několik milionů korun, peníze šly na opravy střech a statické zajištění budov. V rámci projektu Chrámu chmele a piva proběhla před deseti lety rozsáhlá revitalizace klášterní zahrady, od té doby je otevřená veřejnosti. Přilehlý kostel Korunování Panny Marie je v majetku římskokatolická církve.