Původně měly práce skončit letos v březnu, firma ale tento termín nedodržela. Po jednáních s městem byl prodloužen z původních 380 kalendářních dnů na 533, práce měly skončit teď v srpnu. Nestane se tak. Firma opět požádala o prodloužení termínu, žatečtí radní s tím v minulých dnech ale nesouhlasili. „Důvody, které firma předložila, vedení města neakceptovalo. Navíc případné prodloužení termínu není jen na nás, musí s tím souhlasit i poskytovatel dotace,“ sdělil starosta Radim Laibl.

Rekonstrukce papíren by měla vyjít na 64 milionů korun, z čehož příslib dotace ze Státního fondu podpory investic činí 33 milionů. Zbylou zhruba polovinu peněz plánuje město uhradit z úvěru, který si sjednalo.

Ilustrační foto.
Zběsilá jízda recidivisty v Žatci měla dohru. Jde na tři roky do vězení

Práce v papírnách pokračují, město bude s firmou o termínu dokončení jednat. Pokud by nedošlo k dohodě, může požadovat smluvní pokutu. „V případě prodlení s jakýmkoli sjednaným termínem provádění díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 procenta z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení,“ je uvedeno ve smlouvě. Cena rekonstrukce bez DPH je 53 milionů korun, firmě tedy hrozí penále 26,5 tisíce korun za každý den.

Papírny v Žatci s tradicí z dob Rakouska-Uherska ukončily výrobu před dvaceti lety. V části areálu vyrostl supermarket Lidl a parkoviště, hlavní objekt podél ulice Volyňských Čechů město získalo do svého majetku. Před deseti lety nechalo zrekonstruovat horní část, kde je moderní archiv žateckého regionálního muzea, výstavní a společenské prostory. Ve středu bloku budov vzniká městský archiv, ve zbylé spodní části bude herna a zázemí pro žatecké kuželkáře. Stará kuželna u autobusového nádraží se zbourá