Oprava bazénku v MŠ Alergo, výstavba nového sportoviště u ZŠ Jižní a další investice do školek a škol za miliony korun. Dále rekonstrukce ulic Studentská, Otakara Březiny a Svatopluka Čecha, městských bytů, nové cyklostezky do Trnovan a Bezděkova a osvětlení těch současných u Ohře, modernizace kašny na Kruhovém náměstí, přestavba restaurace Chaloupka a zázemí fotbalového hřiště Slavoje, vybudování kanalizace v Bezděkově, revitalizace parku a prostoru pod hradbami.

K tomu dokončení rozsáhlých rekonstrukcí bývalého kláštera a papíren. V Žatci sestavili plán investic na rok 2023. Je velkorysý. Výčet akcí je dlouhý, celkově spolknou přes půl miliardy korun. Některé už běží, další chce město zahájit v příštím roce. Ne na všechny se ale dostane a do některých investic se město pustí, jen když získá dotace.

Studentské prezidentské volby na žateckém gymnáziu
Studenti volí prezidenta. Nanečisto. V Žatci často zaznívá jméno Danuše Nerudové

„O dotaci bychom chtěli požádat například v případě vybudování kanalizace v Bezděkově, další části cyklostezky Ohře ze Žatce do Trnovan, cyklostezky mezi Žatcem a Bezděkovem, staveb u fotbalového hřiště nebo sportoviště u ZŠ Jižní,“ přiblížila vedoucí odboru rozvoje města žatecké radnice Kateřina Mazánková.

V bývalých papírnách je v horní části depozitář muzea, střední a spodní část prochází rekonstrukcí nyní.Bývalé papírny v ŽatciZdroj: Deník/Petr KinštK investicím v Žatci, které v příštím roce spolknou nejvíc peněz, patří probíhající rekonstrukce kláštera a papíren. V prvním případě má být proměna na polyfunkční centrum s robotikou hotová v září, ve druhém se nová kuželna a městský archiv dokončí v červenci. Naopak v létě má začít revitalizace prostoru kolem hradeb, konkrétně první etapa od divadla po Kněžskou bránu. Chystá se také rekonstrukce bytů v městských domech č.p. 126, 127 a 137 mezi náměstími 5. května a Hošťálkovým.

Plán investic je součástí rozpočtu města na rok 2023, který budou ve čtvrtek 15. prosince schvalovat žatečtí zastupitelé. Díky jejich rozsahu je nejvyšší v historii města. V příštím roce počítá s výdaji 824 milionů a příjmy 485 milionů. Rekordní je také více než třistamilionový schodek. „Ten bude rozpočtově pokryt z přebytku hospodaření města v roce 2022, převáděných akcí a z úvěru,“ vysvětlila vedoucí finančního odboru žatecké radnice Renata Sedláková.

Husova ulice v Žatci. Ilustrační foto
Samý hrbol. Silnice v žatecké Husově ulici si na opravu několik let počká

Město letos hospodaří s přebytkem více než sto milionů korun a v příštím roce ze schváleného úvěrového rámce plánuje vyčerpat 88 milionů korun na zmíněné rekonstrukce kláštera a papíren.

Rozpočet na rok 2023 je nejvyšší v historii města. „Výdaje ve výši téměř 824 milionů korun jsou v poměru k minulým letům abnormálně vysoké. Jednak narůstají provozní výdaje města, jednak se na příští rok převádí velké množství akcí, na které byly finance uvolněny v letech minulých a jejich čerpání se přesouvá do dalšího roku. Dále město začíná s úvěrováním velkých investičních akcí,“ přiblížila Monika Naxerová, která se na žatecké radnici dlouhodobě zabývá sestavováním rozpočtů.

Vyšší výdaje v roce 2023 město očekává kvůli rostoucím cenám elektřiny, což se projeví v nákladech zejména za veřejné osvětlení. Rostou platy úředníků a provozní výdaje města například za údržbu veřejné zeleně a likvidaci komunálního odpadu.

Největší investice města v roce 2023:

· proměna kláštera na multifunkční robotické centrum 94 milionů
· proměna papíren na kuželnu a městský archiv 66 milionů
· rekonstrukce bytů č.p. 126 a 127 24 milionů
· rekonstrukce bytů č.p. 137 17 milionů
· rekonstrukce Studentské ulice 1. etapa 15,8 milionu
· revitalizace parku Macerka 15 milionů
· revitalizace hradeb 1. etapa 15 milionů
· rekonstrukce ulice Otakara Březiny 14,7 milionu
· rekonstrukce ulice Svatopluka Čecha 1. etapa 12,8 milionu

akce realizované v případě zajištění finančních prostředků:

· sportoviště ZŠ Jižní 50 milionů
· kanalizace Bezděkov 49 milionů
· restaurace Chaloupka, fotbalové zázemí 42 milionů
· cyklostezka Žatec – Bezděkov 8 milionů
· cyklostezka Ohře Žatec – Trnovany 7,5 milionů