„Jahod je u Droužkovic stále dost, v dobré kvalitě. Ostatní samosběry letos skončily a sbírají sílu do příští úrody,“ informovala společnost Sady Louny, která zmíněné jahodové plantáže obhospodařuje.

V regionu začínají ale jiné samosběry plodin, například česneku. „Spouštíme samosběr česneku, přijďte si posbírat kvalitní český česnek,“ zve Žatecká Farma, jež hospodaří na zmíněném poli poblíž Radíčevsi. Cena za kilogram česneku je 99 korun.