Město Žatec se musí vypořádat s dalším sesuvem svahu na svém území. V současné době dokončuje sanaci v Tyršově ulici, další část svahu se sesunula v nedaleké ulici K.H.Máchy. A znovu to bude stát miliony korun.

Sanaci zaplatí "evropská" dotace

V současné době se dokončuje sanace svahu v Tyršově ulici za sedm milionů korun, práce začaly letos na jaře. Radnici se podařilo získat dotaci z „evropského" operačního programu životní prostředí ve výši 6,4 milionu korun.

Sesuv urychlilo vyhloubení jam

Na zhruba šest milionů korun se odhaduje sanace svahu v žatecké ulici K.H.Máchy. I v tomto případě chce město sehnat dotaci. Sesuv v této lokalitě se neustále zhoršuje, byl urychlen vyhloubením jam pod svahem. Jak zaznělo na jednání žateckých zastupitelů, jeden z tamních zahrádkářů si pod svahem chtěl vytvořit rybníček.

Město už má vypracovanou projektovou dokumentaci, která navrhuje sesuv řešit postavením stěny s betonovým prahem. Práce zřejmě proběhnou příští rok.

Sesuvy svahů jsou v Žatci a okolí poměrně běžné, nedávno město řešilo sesuv svahu v areálu fotbalového hřiště Slavoj.

Svahy ujíždějí hodně na silnicích

V okolí Žatce řešil sesuvy svahů hlavně Ústecký kraj, vlastník silnic nižších tříd. V minulých letech nechal sanovat sesuvy svahů na silnicích třeba nad Staňkovicemi, nad Sedčicemi nebo mezi Měcholupy a Radíčevsí. Aktuálně se dokončuje také sanace svahu u Nehasic. Nedávno "ujela" také krajnice frekventované silnice Louny - Žatec v zatáčkách mezi Trnovany a Drahomyšlí.