Setkání se zúčastnilo několik desítek lidí. V lokalitě bydlí poměrně velká romská komunita, hlavně směrem do jejích řad směřovala kritika. „Když je teplo, tito lidé se venku srocují. Posedávají na schodištích před paneláky, hulákají na sebe z oken, odhazují vajgly a další nepořádek na zem. Neuklízí po sobě. A nejlepší je, když ve dvě hodiny v noci na sebe začnou troubit auty,“ rozčilovala se na setkání žena středního věku.

Jak na něm zaznělo, největší problém je v tzv. účku, tedy v panelových domech ve tvaru písmene „U“ v ulici Dr. Kůrky. Potíž je s nepřizpůsobivými nájemníky. „Pokud se slušný člověk bude rozhodovat, kde chce bydlet, tady to nebude,“ řekl jeden z obyvatel paneláku.

Právě v této oblasti by podle místostarosty Radima Laibla mohla radnice v budoucnu pomoct. „Ptali jsme se zástupců měst v Ústeckém kraji, jak toto řeší. Zaujal mě postup v Mostě, kde magistrát ve spolupráci se společenstvími vlastníků bytů tlačí na ty, kteří je pronajímají, aby je přednostně nabízeli slušným lidem. Jinak jim hrozí žalobou kvůli tomu, že se ostatním snížila tržní hodnota bytu,“ popsal.

Během setkání měli účastníci zodpovědět čtyři předem dané otázky, nezněla tak jen kritika. Přítomní ocenili dobrou občanskou vybavenost sídliště, tedy blízkost obchodů, polikliniky, školy. Kritika ale více méně převládala. „Můžeme říkat, co chceme, stejně se nic nezlepší,“ občas zazněly skeptické hlasy.

„Cílem setkání je, abychom si s místními obyvateli vyjasnili, co jim tady ke spokojenému životu chybí. Mile mě překvapilo, kolik lidí přišlo. Jejich podněty vyhodnotíme, zjistíme, jaké máme možnosti k jejich řešení a na dalším setkání, které připravíme zřejmě na jaře, lidem řekneme, co jsme zlepšili nebo na čem pracujeme,“ sdělila starostka Zdeňka Hamousová. „Nějaké vylepšení můžeme udělat rychle, nějaká později, ale město vše nevyřeší. Důležité je, aby se do řešení problémů zapojili místní lidé,“ dodala.

Přítomným ukázala, jaké projekty město v lokalitě připravuje. Půjde například o nová parkovací stání v proluce vedle obchodního centra Norma nebo odpočinkovou zónu pro obyvatele domu s pečovatelskou službou v Písečné ulici. „Město také finančně podpoří výsadbu zeleně ve vnitrobloku ulice Dr. Kůrky, kterou do participativního rozpočtu navrhl jeden z občanů,“ zmínila s tím, že lidé ze sídliště mohou vymyslet a přihlásit další nápady do participativního rozpočtu na příští rok.

Zmíněný projekt stručně představil jeho autor Lukáš Knebl. „Smyslem je ozelenění vnitrobloku panelových domů v ulici Dr. Kůrky. Počítá se s výsadbou desítek stromů,“ přiblížil.

Z debat na setkání vyplynulo, že velkým problémem jsou sousedské vztahy na sídlišti. Zjednodušeně řečeno, nepřizpůsobiví svým chováním otravují „slušné“. Jak zaznělo, bylo by dobré, kdyby se v romské minoritě na sídlišti vyprofilovali lidé, kteří by ty problémové na jejich nevhodné chování upozorňovali. Někteří místní si také stěžovali na drzost dětí, které se během dne poflakují po sídlišti.

„V tomto by mohlo pomoci žatecké nízkoprahové centrum Coolna, které je zaměřené na děti a mládež ohrožené společenskými nežádoucími jevy,“ sdělila manažerka prevence kriminality žatecké městské policie Zdenka Kobelčuková. I zástupci centra se setkání zúčastnili.

Ze statistik strážníků vyplývá, že od začátku letošního roku v místě řešili přes tři sta přestupků. „Jde nejčastěji o přestupky v dopravě, tedy špatně zaparkovaná auta, nepořádek u popelnic a rušení nočního klidu,“ vylíčil ředitel žatecké městské policie Miroslav Solar.

Radnice schůzku připravila ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování při ministerstvu pro místní rozvoj. Její zástupce debatu moderoval, jedna z otázek na místní zněla: „Co chcete vy sami udělat, aby se vám tady žilo lépe?“ Návrhů padlo několik. Například společné úklidové brigády, údržba zeleně, někteří nabídli pomoc při stavbě případného dětského hřiště.