Okresní soud v Lounech uznal Lucii Staňkovou vinnou. Proti rozsudku se odvolala ke krajskému soudu, podle ní nebyla prokázána nade vši pochybnost její vina, a proto měla být údajně soudem prvého stupně obžaloby zproštěna. „Nebylo provedenými důkazy prokázáno, že se dopustila skutku tak, jak je popsáno ve výroku napadeného rozsudku, respektive že by vůbec tato jednání byla trestně postižitelná,“ stojí v odvolání proti verdiktu okresního soudu.

Krajský soud v Ústí nad Labem s argumenty obžaloby nesouhlasil a odvolání zamítl. Rozsudek, peněžitý trest 120 tisíc korun a zákaz činnosti ve statutárních orgánech po dobu dvou let, je tedy pravomocný. „Soud prvního stupně nikterak nepochybil, když po zevrubně provedeném dokazování dospěl k závěru, že se skutky, kterými byla obžalovaná uznána vinnou, staly. Odvolací soud se s argumentací soudu prvního stupně ohledně všech skutkových zjištění ztotožnil,“ uvedl předseda senátu Krajského soudu v Ústí nad Labem Roman Dobeš.

„Odvolací soud neshledal důvody pro změnu vyměřených trestů. Oba, tedy jak peněžitý trest, tak i trest zákazu činnosti, které byly obžalované za spáchanou a prokázanou trestnou činnost uloženy, jsou tresty zcela přiměřenými, odpovídajícími všem zákonným hlediskům a nutnými k nápravě obžalované. Soud prvního stupně v rámci svých úvah o druhu a výměře trestu zhodnotil jak dosažený stupeň společenské škodlivosti jednání obžalované, tak i její majetkové a výdělkové poměry a možnosti nápravy,“ stojí v rozsudku krajského soudu.

Lehkoatletický stadion Mládí v Žatci. Ilustrační foto
Předsedkyně atletického spolku Bohemia sport Žatec si vyslechla u soudu rozsudek

Obhajobou dodatečně učiněné návrhy na doplnění dokazování krajský soud vyhodnotil jako zcela nadbytečné s tím, že by nemohly relevantně ovlivnit skutková zjištění učiněná soudem prvního stupně. „I bez nich je totiž rozsah důkazních podkladů dostatečný k objektivnímu zjištění skutkového stavu, a proto byl takový návrh odvolacím soudem zamítnut,“ stojí v rozhodnutí krajského soudu.

Ten také odmítl argument obhájce obžalované, že nebyla naplněna skutková podstata trestného činu podvodu. „Zástupci DDM uvedli, že této organizaci žádná škoda nevznikla, nepřipojila se v soudním řízení s nárokem na náhradu škody. A trenéři řekli, že peníze, které měli dostat, dostali. Nerozumím tomu, kdo je v této věci poškozený,“ uvedl obhájce Jaromír Štůsek. „Můžeme mluvit o tom, že byl bordel v účetnictví spolku, ale nemáme subjekt ani osoby, kterým by byla škoda způsobena,“ argumentoval ve své závěrečné řeči u okresního soudu.

S tím se krajský soud neztotožnil. „Rozhodně je třeba odmítnout námitku obžalované, že v dané věci absentuje existence poškozeného subjektu, když naopak je jím DDM, a přitom je nepodstatné, že se k trestnímu řízení nepřipojil se svým nárokem na náhradu škody,“ stojí v jeho rozhodnutí.

Silnice mezi Hořeticemi na Žatecku a Deněticemi na Žatecku je zavřená. Utrhl se tam svah, sesuv vozovku značně poškodil.
FOTO: Další sesuv. Pohyb svahu roztrhal silnici mezi Žatcem a Chomutovem

Druhým poškozeným je město Žatec, které spolku vyplácelo dotace. S náhradou škody v celkové výši 64 tisíc korun jej soudy odkázaly na řízení ve věcech občanskoprávních. „Požadavek poškozeného města na úhradu způsobené škody sice má mít svůj původ ve škodě, která měla vzniknout jednáním obžalované, avšak nemá svůj podklad ve výroku o vině, a protože by další dokazování zaměřené na zjišťování další (skutečné) výše škody přesáhlo rámec trestního řízení, čímž by jej jistě protáhlo, nechť o něm rozhodne případně civilní soud, na který se může poškozené město obrátit,“ stojí v rozhodnutí předsedy senátu Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Lucie Staňková je tak podle soudů vina, že si peníze zaslané od DDM na trenéry nechala pro svou potřebu. „Obžalovaná si nechávala posílat peníze z DDM na svůj spořící účet a ty přeposílala na svůj běžný účet. Z jeho výpisů vyplývá, že byly použity na osobní věci obžalované. Platby a výběry hotovosti z účtu nekorespondují s odměnami pro trenéry a náklady, které spolek údajně vynakládal na jinou svou činnost,“ řekl ve své závěrečné řeči u lounského okresního soudu státní zástupce Tomáš Voldřich. Zmíněného dotačního podvodu se podle obžaloby měla předsedkyně spolku dopustit tím, že použila peníze od města Žatec v rozporu se smlouvou.

Ilustrační foto
Zpronevěra ve vedení Sokola. Je to průšvih, shodují se v jednotách v kraji

Lucie Staňková vinu odmítá. „Situaci vnímám jako velké nedorozumění. Neobohatila jsem se, nikoho jsem nepoškodila. Vše jsem dělala pro dobro spolku, obvinění jsou nesmyslná,“ řekla.

Verdikt Krajského soudu v Ústí nad Labem je pravomocný, Lucie Staňková může podat dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky. Spolek Bohemia sport Žatec už nevyvíjí žádnou činnost, o mladé žatecké atlety se starají jiné oddíly.

Mohlo by vás zajímat: Mladá řidička má problém. Na konci D6 u Lubence to přehnala s rychlostí

Zdroj: Deník/Petr Kinšt