Vedení města ustanovilo pracovní komisi, která má návrh projednat. Zároveň s tím se bude zabývat přejmenováním některých náměstí v Žatci a pojmenováním nových ulic.

„Karel Heidenreich byl zapáleným pedagogem, sportovcem, trenérem, propagátorem baseballu, sportovní legendou. Sportovci z jeho líhně dosahovali významných úspěchů. Obecně nemůže být pochyb o jeho zásluhách na rozvoji sportu v Žatci a na založení a vybudování stadionu,“ vysvětlil za žatecké absolventy Petr Šimáček. Stadion Mládí je v majetku města od roku 1982, před několika lety proběhla jeho rozsáhlá rekonstrukce. Využívají ho tamní atletické a další sportovní oddíly i školy v okolí.

Karel Heidenreich se narodil v roce 1931 v Lubenci na Podbořansku. Vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze, učit začal v roce 1952. Od roku 1957 působil na Gymnáziu Žatec, učil hlavně zeměpis a tělocvik. Zemřel náhle v roce 2001. „Jsem této myšlence nakloněn. Bylo by to ocenění práce mého otce, který se v dobách svého osobního volna výstavbě stadionu věnoval,“ sdělil syn dlouholetého žateckého kantora Karel Heidenreich.

Lehkoatletický stadion Mládí v Žatci. Archivní snímek
Žatecký stadion Mládí možná ponese jméno po bývalém učiteli. Co vy na to?

Návrhem se tento týden zabývalo vedení města. Rozhodlo o vytvoření názvoslovné pracovní skupiny, která jej prověří. A spolu s ním i další. „Objevilo se několik návrhů na změny názvů a pojmenování nových ulic. Komise je posoudí z různých hledisek včetně toho historického. Případné změny musí mít opodstatnění, dotknou se lidí, kteří na náměstích bydlí. Budou si muset třeba změnit adresy bydliště,“ vysvětlil místostarosta Radim Laibl.

Objevily se například návrhy na navrácení původních názvů několika náměstí v Žatci – z náměstí 5. května by se opět stalo Floriánské, z Nerudova Hrnčířské nebo ze Žižkova Loretánské. Řešit se bude pojmenování také dvou nově vzniklých ulic, a to mezi novými rodinnými domy v lokalitě na Kamenném vršku a střelnicí a ve spádovém Bezděkově. „Jsem zastáncem navrácení původních jmen náměstí, které jim dávají určitou noblesu a odkazují ke stavbám, které tam stály nebo stojí,“ sdělil radní Petr Antoni.

K velkému přejmenovávání náměstí a ulic došlo v Žatci po druhé světové válce, místo německých názvů se objevily české. Další jména se měnila za socialismu a znovu naopak po jeho konci. V souvislosti s tisíciletým výročím od první písemné zmínky o Žatci se v roce 2004 objevil název Miléniová ulice. V roce 2015 prosadil tehdy exstarosta města Aleš Jelínek pojmenování dvou nových ulic v lokalitě u stadionu Flora, kterou jako soukromý developer vybudoval, po příbuzných své rodiny. Jmenují se Robova a Ladislava Škvrny.

Z kapličky nad pramenem ve Stekníku zbylo dnes jen obvodové zdivo
Na záchranu kaple ve Stekníku vznikla finanční sbírka