Co bylo konkrétně do UNESCO zapsáno? Novou „světovou“ památku tvoří dvě části, které se přirozené doplňují. Chmelařskou krajinu reprezentuje okolí vesnic Stekník a Trnovany, historickou městskou pak Žatec. V UNESCO jsou tak dvě oblasti – historické jádro Žatce a přilehlého Pražského předměstí a krajina mezi Trnovany a Stekníkem včetně obou vesnic, chmelnic a řeky Ohře mezi nimi a také zámek Stekník.

V žatecké části se na seznamu UNESCO nachází historické jádro včetně pivovaru, kostelu Nanebevzetí Panny Marie, radnice, chmelničky, synagogy, Husitské bašty a měšťanských domů v centru. Přilehlou oblast Pražského předměstí tvoří prostor ohraničený bývalým klášterem a ulicemi Pražská, Komenského alej a Zeyerova. Pod ochranou UNESCO jsou tak kromě zmíněného kláštera například komplex budov Chrámu chmele a piva včetně chmelařského muzea na náměstí Prokopa Velkého, renesanční sladovna a řada dalších technických památek, které sloužily ke zpracování a skladování chmele.

Delegace ze Žatce se raduje v Rijádu ze zápisu města na seznam UNESCO.
Obrovský úspěch! Město Žatec a krajina chmele jsou na seznamu památek UNESCO

Vesnická část u Žatce, jež vstoupila do UNESCO, je svou rozlohou větší. Patří tam oblast mezi vesnicemi Trnovany a Stekník včetně obou vesnic a chmelnic mezi nimi. A také řeka Ohře a zámek ve Stekníku. Cenné jsou například unikátní sušárny v obou vesnicích nebo náves ve Stekníku s dochovanými zdobnými průčelími vesnických domů doplněnými četnými hospodářskými objekty.

A proč řeka Ohře? „Charakter krajiny určené k pěstování chmele bezprostředně souvisí s řekou Ohří, zajišťující přítomnost vody v půdě. Řeka proto tvoří přirozený propojující prvek vesnické a městské komponenty nominace. Přirozený meandrovitý ráz řeky je mezi Trnovany a Stekníkem kombinován se sérií drobných regulačních zásahů ochrany chmelnic a sídel před záplavami,“ uvádí se v nominační dokumentaci.