Ve velké části Žatce neteče kvůli havárii voda. Na gymnáziu a zemědělské škole proto pustili své studenty domů. Naopak na obchodní akademii se učí, škola je zásobována přistavenými cisternami.

Voda neteče v ulicích Dukelská, O. Ševčíka, U Flory, Sv. Čecha, Pol. Vězňů, L. Tolstého, Z. Nejedlého, Na Výsluní, Šafaříkova, J. Vrchlického, V. Brožíka, Puškinova, J. Wolkera, Nezvalova, Studentská, Sukova, E. Krásnohorské, Přátelství, Pražská, K. H. Máchy, Kpt. Jaroše, Lidická a ve třech obcích u Žatce – v Bezděkově, Zálužicích a Rybňanech.

Náhradní zásobování zajišťuje SčVK cisternami, k obnovení dodávek vody by mělo dojít během odpoledne.