Od pondělního večera do úterního rána nepoteče ve velké části Žatce a v obci Libočany voda. V dalších částech města mohou lidé zaznamenat menší tlak. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce vodojemu na jižním okraji Žatce, která probíhá od jara letošního roku. Ten je jedním ze tří, které vodou napájí město. Zásobuje asi 30 procent obyvatel Žatce.

Voda nepoteče od 20 hodin

„V pondělí 15. srpna ve 20 hodin dojde k přerušení dodávky vody v domácnostech zásobovaných ze středního tlakového pásma tedy v oblastech Žatec – střed města a v obci Libočany. Toto přerušení dodávky vody, které je plánováno do úterý 16. srpna 6. hodiny ranní, je nezbytné pro umožnění rekonstrukce vodojemu a výměnu jeho stávající technologie," informovala Iveta Kardianová, mluvčí Severočeských vodovodů a kanalizací.

Obyvatelé zásobovaní z horního tlakového pásma, tedy sídliště Jih, obcí Bezděkov a Trnovany mohou v první hodině odstávky zaznamenat snížení tlaku vody v potrubí vzhledem k manipulaci na síti. Přerušení dodávky vody se jich ale nedotkne.

V domově důchodců odstávku nezaznamenají

Odstávka vody se nedotkne domova důchodců, přestože se ve zmíněném středním tlakovém pásmu nachází. „V domově důchodců nedojde k přerušení dodávky vody, neboť zásobování domova bude zajištěno cisternou přes automatickou tlakovou stanici," vysvětlila I. Kardianová. Naopak k dětskému domovu budou přistaveny cisterny.

Pro obyvatele dotčených ulic, ve kterých bude přerušena dodávka vody, zajistí SčVK náhradní zásobování prostřednictvím mobilních cisteren. Mobilní cisterna bude i v obci Libočany.

Může dojít k zákalu vody

„Po ukončení odstávky a znovuobnovení dodávky vod, může lokálně dojít k dočasnému zákalu vody," upozornila I. Kardianová.

Vodojem na jižním okraji Žatce u plzeňské silnice, který zásobuje střední pásmo města, byl postaven již roku 1893 a v letech 1931 a 1932 byl k němu dostavěn druhý vodojem.

„Vlivem stáří a dlouhodobým působením vnějších i vnitřních klimatických vlivů se na vodojemu projevily závažné poruchy, které mají negativní dopad na životnost objektu," vysvětlil důvody rozsáhlé rekonstrukce Jiří Hladík, mluvčí Severočeské vodárenské společnosti. „Dochází především k sanaci poškozených podlah, stěn a stropů, ale i k sanaci zkorodovaných výztuží železobetonových konstrukcí a dalších ocelových prvků. Dochází rovněž k výměně technologie, původního potrubí a souvisejících armatur. Rekonstrukcí prochází také elektroinstalace," vypočetl J. Hladík.

Psali jsme: Na kraji Žatce začala oprava 123 let starého vodojemu, voda nepoteče jen chvíli

Rekonstrukce probíhá za provozu tak, aby dopady na odběratele vody byly minimální. „Zaměstnanci společnosti Severočeské vodovody a kanalizace naplánovali přerušení dodávky vody v tomto termínu s co možná nejmenším dopadem na zákazníka," sdělila mluvčí společnosti.

Město napájí tři vodojemy

Město Žatec je zásobované vodou ze tří vodojemů a podle nich rozdělené do tří tlakových pásem. Horní pásmo je zásobované vodojemem nad Čeradicemi. Zásobuje vodou horní, jižní část města, včetně největších sídlišť, nemocnice a některých škol. A také okolní vesnice. Další vodojem je při plzeňské silnici na Radíčeves, voda z něj teče do středu města, do středního tlakového pásma. Právě ten prochází nyní rekonstrukcí. Vodojem Ořešák v Čeradické ulici zásobuje dolní pásmo – Podměstí a také průmyslové podniky na Velichově.

Město Žatec je vodou zásobováno ze dvou zdrojů – podzemní vodou z okolí Holedeče a z přehrady ve Žluticích na západě Čech ležící na říčce Střele.

Kde nepoteče voda.Zdroj: SčVK

Kde bude nižší tlak vody.Zdroj: SčVK