V některých třídách základních škol, hlavně v pátých a devátých ročnících, bylo loučení se školou dojemnější, protože děti se loučily se svými třídními učitelkami a učiteli, neboť od září přecházejí na střední školy nebo druhý stupeň základních škol.