Radní se rozhodli, že nedoporučí zastupitelům schválit žádost vlastníků pozemků o prodloužení termínu dokončení výstavby prvního bytového domu do 31. března 2008, včetně nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

Radní termín prodloužit nechtějí

„Na jednání rady byl přítomen zástupce firmy. Vyslechli jsme jeho vysvětlení, proč nebude bytový dům do konce roku hotový. Podle názoru úředníků radnice a nakonec i radních tyto důvody nejsou tak závažné a podstatné, aby termín nebyl splněn. Navíc nejsme prodlužování stanovených termínů při výstavbě a rekonstrukcích domu ve městě nakloněni. Proto zastupitelům prodloužení termínu radní nedoporučují,“ vysvětlil Aleš Kassal, místostarosta města.

Za zdržení může kanalizace

Zástupce firmy Pavel Hrouda, chce na zasedání zastupitelstva v příštím týdnu vystoupit a přednést důvody, které vedly ke zdržení. Společnost uvádí řada důvodů, co k tomu vedlo při přípravě i vlastní stavbě domu. Jedním z nich bylo přepracování projektu dopravního napojení domu i Tesca v sousedství. Společnost také poukazuje na to, že byla oproti původnímu záměru dvojnásobně zvýšena kapacita dešťové kanalizace vedoucí do Čeradického potoka, což umožní další rozvoj v této lokalitě. A to i na pozemcích města, navíc došlo výstavbou kanalizace k jejich zhodnocení.

Firma staví více bytů

"S ohledem na jednání s marketingovými experty, firmami vstupujících do průmyslové zóny Triangle, ministerstvem obrany a realitními kancelářemi v oblasti Žatecka jsme byli nuceni přepracovat náš původní projekt s tím, že v bytovém domě typu „A“ je v současné době 32 bytů místo 19 a v domě „B“ je 14 bytů místo 8. Větší zájem je totiž o menší byty,“ vysvětlil Pavel Hrouda, manažer společnosti s tím, že v lokalitě tak v příštím roce bude místo původně plánovaných 27 bytů o 19 víc. Bytový dům „A“ se nyní staví, dům typu „B“ má být dokončen v příštím roce.

„To, že společnost staví více bytů, je jejich rozhodnutí,“ oponuje Aleš Kassal.

Dělníci narazili na skryté základy zástavby

K velkému zdržení došlo podle developerské společnosti i po zahájení vlastní výstavby bytového domu v polovině letošního roku. „Pod úrovní terénu byly nalezeny skryté základy zástavby, o nichž jsme neměli ponětí a v legislativě, ani v kupní smlouvě nebyly zmíněny,“ uvedli v dopise zaslaném na žateckou radnici majitelé pozemků manželé Třešňákovi.

Podle Pavla Hroudy si odstranění základů vyžádalo určitý čas a náklady navíc. To je zřejmě nejzávažnější argument, se kterým by firma v případném soudním sporu mohla uspět. „My se chceme s městem domluvit. V Žatci máme další plány a bez spolupráce s městem bychom je mohli jen těžko realizovat. Jsme připravení nabídnout městu za prodloužení termínu dokončení prvních bytů kompenzace, třeba postavíme na naše náklady lepší dětské hřiště, které má u domu vyrůst. Navíc ostatní body smlouvy jsme splnili, nebo do konce roku splníme,“ řekl Pavel Hrouda.

Rozhodnuti o posunutí termínu dostavby bytů je na zastupitelích. Také oni by případně zřejmě i rozhodovali, zda po firmě budou vymáhat celou dvacetimilionovou pokutu, nebo jen část.