Firma Cekotex, která dluží městu Žatci osm milionů korun, má soudně zajištěný majetek a zablokovaný pozemek v Čeradické ulici.

Město podalo návrh na soudní exekuci a exekutoři začali věc řešit rychle – během pár dní. Na dotaz Deníku to řekl Jan Křivánek, právní zástupce města Žatce.

„Exekutoři obstavili firmě majetek a účty a zablokovali nakládání s pozemkem na okraji Žatce. Bude se připravovat jeho prodej a je velká pravděpodobnost, že město by mělo dostat své peníze zpět, nebo aspoň významnou část,“ řekl Jan Křivánek.

Firma městu dosud nevrátila téměř osm milionů korun, které jí město Žatec v roce 2000 půjčilo na rozšíření výroby a vytvoření nových pracovních míst. Firma Cekotex tehdy dostala od města dotaci 7,78 milionu korun, což schválilo tehdejší zastupitelstvo. Město jí poskytlo tuto částku ze svého rozpočtu na nákup pozemku na okraji Žatce, na němž se firma zavázala postavit továrnu na výrobu textilu a vytvořit nová pracovní místa. To bylo v zájmu města i širšího regionu, nezaměstnanost na Žatecku tehdy činila 17% a byla na historickém maximu.

Továrna nikdy nevznikla

Účel dotace byl obsažen ve smlouvě, stejně tak podmínka vrácení peněz, pokud firma novou halu nepostaví. Firma ovšem skutečně své sliby nesplnila a továrnu se stovkou nových míst nikdy nepostavila. Místo toho začala střídat vlastníky a žádat radnici o stále další a další prodloužení termínu k dokončení haly a zahájení výroby. Ochotu vrátit peníze však nejevila.

Zastupitelstvo se kauzou během uplynulých let zabývalo několikrát. Letos v únoru už odmítlo další prodlužování, o něž firma znovu požádala, a tentokrát trvalo na tom, ať společnost vrátí peníze. Zastupitelstvo města určilo jako termín pro vrácení peněz 14. únor. Firma však na požadavek nereagovala a peníze radnici nevrátila.

Spor převzali právníci a město začalo dluh vymáhat soudní cestou. „V březnu byl podán návrh na soudní exekuci, exekutoři přišli do firmy a obstavili majetek, účty i dotyčný pozemek. Firma nemůže s pozemkem nakládat. Nyní se připravuje jeho zpeněžení a z výtěžku by mohl být vrácen dluh městu,“ uvedl Jan Křivánek. Během jara se podle něj ohlásila už i jedna z dalších firem, že by měla o nákup pozemku zájem, ale šlo jen o jeden kontakt a později už se neozvali. „Teď se zpracovávají znalecké posudky na pozemek a další procedury a věřím, že město se v tomto případě brzy dostane ke svým penězům,“ zopakoval Jan Křivánek.