Na konci letošního roku bude moci začít plánovaná rekonstrukce lůžkové části chirurgického oddělení nemocnice v Žatci. Přestavba byla v plánu rozvoje nemocnice delší dobu a měla začít během letoška, avšak na začátku roku nebyla zařazena do rozpočtu města.

Peníze přes změnu rozpočtu

Nyní zastupitelstvo na počátku května schválilo rozpočtovou změnu deset milionů korun, aby rekonstrukce chirurgie mohla začít. V opačném případě by hrozily prodlevy v přestavbě nemocnice, jejíž některá oddělení nyní pracují v provizorních podmínkách a čekají na dokončení všech etap rekonstrukce.

Peníze byly použity z přebytku hospodaření města v roce 2006. Rozdělení hospodářského výsledku doporučila rada města a poté schválilo zastupitelstvo.

Modernizací prochází celá nemocnice

Zastupitelé zároveň schválili uvolnit z rozpočtu dalších 690 tisíc na vypracování projektové dokumentace k přestavbě lůžkové části chirurgie. Rekonstrukce by po několikaměsíčním výběrovém řízení na dodavatelskou firmu měla začít v listopadu nebo prosinci.

Celkem má jenom přestavba chirurgie v několika etapách stát 32 milionů korun. Do nemocnice letos město vloží i další peníze, například nechá opravit střechu na poliklinice. Do postupné modernizace nemocnice po roce 2000 město vložilo už více než 150 milionů korun. Opravena byla například porodnice a gynekologie, nový pavilon pro internu, kde je nyní provizorně chirurgie, jídelna s kuchyní, aby vyhověla hygienickým předpisům. Město je zřizovatelem nemocnice od roku 1997.