Město Žatec dostane nejvyšší dotaci ve své historii.

Z Regionálního operačního programu Severozápad Evropské unie získá 211 milionů korun na projekt Chrámu chmele a piva. Ten počítá s rekonstrukcí tzv. pražského předměstí, oblasti kolem náměstí Prokopa Velkého, a jeho přeměnu na turistické centrum.

O udělení dotace se rozhodlo tento týden. Deníku to potvrdil Vojtěch Krump z oddělení komunikace a publicity Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, jejíž výbor o dotaci pro Žatec rozhodl.

Celý projekt vyjde na 246 milionů korun, zbylou částku zaplatí město ze svého rozpočtu. Stavět by se mělo začít už v příštím roce, pracem bude pravděpodobně předcházet rozsáhlý archeologický průzkum lokality.

Projekt revitalizace pražského předměstí počítá s rekonstrukcemi řady budov, náměstí a ulic, s vybudováním regionálního informačního centra, restaurace s minipivovarem, vyhlídkovou věží s výtahem, venkovními plochami a atrakcemi pro děti i dospělé návštěvníky. Zároveň dojde k oživení zahrady kapucínského kláštera pod domovem důchodců, rozšíření Chmelařského muzea a rekonstrukci renesanční sladovny v Masarykově ulici. Návštěvník centra bude mít možnost netradičním způsobem poznat současnost i historické tradice Žatecka, a to především s ohledem na pěstování chmele a vaření piva.

Pro město projekt přinese oživení této dnes zanedbané části a jeho turistické zatraktivnění. „Není to ale jen turistický projekt. Dojde k rekonstrukci jedné pětiny historického centra města, to má samozřejmě pro Žatec obrovský význam,“ připomněl místostarosta Aleš Kassal. Město Žatec o získání dotace usilovalo už několik let. Žádalo o ni několikrát. Jednou bylo úspěšné, přiřknutá dotace ale byla příliš nízká a město ji odmítlo.

Regionální operační program Severozápad, ze kterého peníze Žatec získá, je jedním z operačních programů Evropské unie. Peníze jsou určené na regeneraci a rozvoj měst, zlepšení infrastruktury, dopravní obslužnosti a rozvoj cestovního ruchu v Ústeckém a Karlovarském kraji. Celkem je pro žadatele v tomto programu do roku 2013 připraveno zhruba 18 miliard korun.

Peníze dostanou i Louny a Jimlín

Ze stejného operačního programu nedávno dostalo vysokou dotaci, téměř 60 milionů korun, také město Louny na přestavbu budovy bývalého soudu na Mírovém náměstí pro knihovnu a informační centrum. Tento týden bylo zároveň rozhodnuto, že desítky milionů korun z tohoto programu půjdou do pokračování oprav zámku Nový Hrad v Jimlíně a na vybudování centra ergoterapie v Psychiatrické léčebně v Petrohradě. Obě žádosti o dotace podal Ústecký kraj.

Zámek Nový Hrad v Jimlíně prochází rekonstrukcemi už řadu let. Ústecký kraj, vlastník zámku v Jimlíně, už vložil do jeho oprav v letech 2004 až 2007 celkem 32,8 milionu korun. Z toho bylo 7,6 milionu z tzv. norských fondů a 3,6 milionu z Programu záchrany architektonického dědictví ministerstva kultury. Díky dotaci z „evropských“ peněz bude moci být realizován další projekt oprav za 47 milionů korun.

V psychiatrické léčebně v Petrohradě na Podbořansku dotace z operačního programu podpoří výstavbu centra pro ergoterapii. Léčebna se nachází v zámku, v jeho části budou vybudovány dílny pro pacienty – dřevomodelářská dílna, keramická dílna, textilní dílna, výtvarná dílna a prostory pro muzikoterapii a psychodrama. Současně s tím je v plánu výstavba sociálního zařízení. Rekonstrukce objektu bude spočívat zejména ve výměně střešní krytiny, v zateplení půdních prostor, vybudování nového schodiště a ústředního topení, výměně oken a vstupních dveří. Součástí rekonstrukce je vybavení dílen a oprava skleníku.