Český červený kříž v závěru listopadu předává ocenění lidem, kteří pravidelně dobrovolně a bezplatně darují krev pro potřeby svých spoluobčanů, již se ocitnou v náhlé zdravotní nouzi. V Žatci převzalo ocenění pro dobrovolné dárce krve celkem 37 lidí. Tři dárci dostali Zlatý kříž III. třídy za 80 odběrů. Při slavnostním odpoledni bylo také uděleno patnáct medailí za za 40 odběrů a devatenáct dárců dostalo stříbrnou medaili za 20 odběrů.