Město Žatec se chystá dokončit rekonstrukci Horovy ulice. Její první část od náměstí 5. května dostala novou dlažbu na jaře 2015, v plánu je podobná úprava nezpevněného povrchu i ve zbytku ulice.

Město chce s pracemi začít letos, v investičním rozpočtu na to vyčlenilo dva miliony korun. Práce mají probíhat v návaznosti na rekonstrukce objektů v této části města, které vlastní Žatecký pivovar.